Uitingen Marketingfacts Jaarboek (student)

Hi! 

Je hebt eerder deelgenomen aan mijn enquete 'Studieboeken in het hoger onderwijs' voor mijn afstudeerproject. In deze enquete heb je aangegeven dat ik je nog eens mag benaderen via dit e-mailadres wat betreft de inzet van studiemateriaal in het hoger onderwijs. Ik studeer af bij Marketingfacts en gedurende mijn stage staat het Marketingfacts Jaarboek centraal. In het kader van de profilering van het jaarboek online heb ik een ontwerp gemaakt van de webpagina en een aantal uitingen van campagnes. Deze ontwerpen zijn toegevoegd via een link. Je kunt de ontwerpen eerst bekijken en vervolgens de vragen in deze enquête beantwoorden. Ik stel je deelname zéér op prijs! Het neemt ca. 10 tot 15 minuten van je tijd in beslag. Alvast super bedankt!

De volgende vragen gaan over de webpagina van het Marketingfacts Jaarboek 2015 - 2016.

Ontwerp Marketingfacts Jaarboek: http://invis.io/PW2YIJ92 (tip: open links in nieuw tabblad) 
Doorklik naar'Jaarboek in het onderwijs' http://invis.io/9T2Y2L982

In deze ontwerpen is het mogelijk commentaar te plaatsen (rechtsonder: comments on, vervolgens kun je ergens een comment plaatsen door er te klikken). Doe dit gerust, ik ben erg blij met commentaar (tips&tops, ervaringen, etc)!

1 Wat is jouw eerste indruk van het ontwerp van de webpagina?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

2 Wat mis je in de ontwerpen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

3 Welke elementen op de webpagina hebben jouw prioriteit? Zet in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk.
Vereist antwoord

  • 1. Introductie Marketingfacts Jaarboek
  • 2. Buttons om Marketingfacts Jaarboek te kopen
  • 3. 'Ook te koop bij bol.com, studystore.nl en managementboek.nl'
  • 4. De video over het Marketingfacts Jaarboek
  • 5. Jaarboek in het hoger onderwijs
  • 6. Preview van het boek
  • 7. Review van een lezer
  • 8. Auteurs
  • 9. Mogelijkheid tot delen van de pagina (social sharings)
  • 10.
100 tekens resterend

4 Wat verwacht je van de video?
Vereist antwoord

5 Wat verwacht je te zien in de preview van het boek?
Vereist antwoord

6 Het is mogelijk door te klikken op de knop: 'Meer over het jaarboek in het onderwijs. Heeft deze pagina voor jou een toegevoegde waarde?
Vereist antwoord

Om studenten te kunnen laten oefenen met de praktijk, in dit geval bloggen, zou Marketingfacts een aparte blogomgeving op kunnen zetten binnen Marketingfacts.nl. Daar zijn blogs te lezen, geschreven door studenten, over een scriptie waarvan het onderwerp aansluit bij een van de onlinemarketingfacetten uit het Marketingfacts Jaarboek. (Bijv. je studeert af in de richting contentmarketing en schrijft een blogpost over je scriptie: wat was de centrale vraag, welke bevindingen heb je gedaan, etc.). Marketingfacts zou dan ieder half jaar een aantal plaatsen vrij kunnen geven aan de studenten die de beste blogpost indienen. Deze blogposts worden gepubliceerd op Marketingfacts.nl. Het ontwerp is te zien op: http://invis.io/5W2XVL2HV (tip: open link in nieuw tabblad).

In dit ontwerp is het mogelijk om commentaar te plaatsen (rechtsonder: comments on, vervolgens kun je ergens een comment plaatsen door er te klikken). Doe dit gerust, ik ben erg blij met commentaar (tips&tops, ervaringen, etc)!

7 Wat is jouw eerste indruk van deze blogomgeving voor studenten?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

8 Wat verwacht je te zien als je klikt op 'Usability & Design' onder de datum van het bericht?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Voor de promotie van het jaarboek zijn er een aantal ideeën ontstaan wat betreft campagnes. De volgende vragen gaan daarover. 

Bij de ontwerpen is het mogelijk om commentaar te plaatsen (rechtsonder: comments on, vervolgens kun je ergens een comment plaatsen door er te klikken). Doe dit gerust, ik ben erg blij met commentaar (tips&tops, ervaringen, etc)!

De eerste campagne is: 'De gouden tip: van collegezaal naar het werkveld'. Hieronder drie voorbeelden van verschillende uitingen:

Via de website: http://invis.io/642Y3QHX2 (tip: open links in nieuw tabblad)
Via Facebook: http://invis.io/G72Y42DDN
Via een Facebook app: http://invis.io/D82Y3S2RP

(Heb je opmerkingen over de ontwerpen? Plaats deze gerust in het ontwerp zelf!)

9 Zou jij het leuk vinden om deze gouden tips te ontvangen van experts uit het werkveld?
Vereist antwoord

10 Wat is de reden hiervoor?
Vereist antwoord

11 Welk kanaal heeft jouw voorkeur?
Vereist antwoord

De tweede campagne is: 'Stel jij de vraag waarvan het antwoord nog niet in het Marketingfacts Jaarboek staat?'. Hieronder drie voorbeelden van verschillende uitingen:

Tip: open links in nieuw tabblad.

Via de website: http://invis.io/GV2Y3VOFU (doorklik is mogelijk: twee andere pagina's)
Via Facebook: http://invis.io/CM2Y3W7QR
Via een Facebook app: http://invis.io/WM2XNY82D

(Heb je opmerkingen over de ontwerpen? Plaats deze gerust in het ontwerp zelf!)

12 Zou je deelnemen hieraan, zo ja op welke manier?
Vereist antwoord

13 Voor deze campagne: welke kanaal (zie ontwerpen) heeft jouw voorkeur?
Vereist antwoord

De derde campagne is: 'Op zoek naar de slimste marketeer'. Hieronder twee voorbeelden van verschillende uitingen:

Tip: open links in nieuw tabblad.

Via de website: http://invis.io/RG2Y47GQC (doorklik is mogelijk: twee andere pagina's)
Via een Facebook app: http://invis.io/DK2Y482GF

(Heb je opmerkingen over de ontwerpen? Plaats deze gerust in het ontwerp zelf!)

14 Zou je deelnemen hieraan, zo ja op welke manier?
Vereist antwoord

15 Welk kanaal heeft bij deze campagne jouw voorkeur?
Vereist antwoord

De vierde (en laatste) campagne is: 'Wie beveel jij het Marketingfacts Jaarboek aan?'. Deze campagne start nadat een marketeer dit boek besteld heeft. Vervolgens krijgt hij/zij het volgende scherm te zien: http://invis.io/642Y4BIVM en kan hij/zij het jaarboek aanbevelen aan een student waarvoor het boek van belang zou kunnen zijn. 

De student ontvangt vervolgens de volgende e-mail: http://invis.io/UY2Y4CN96

(Heb je opmerkingen over de ontwerpen? Plaats deze gerust in het ontwerp zelf!)

16 Zou jij het leuk vinden om aanbevolen te worden en deze aanbieding te krijgen?
Vereist antwoord

17 Wat is de waarde van zo'n aanbeveling voor jou?
Vereist antwoord

Super bedankt voor het beantwoorden van de vragen!