Uitingen Marketingfacts Jaarboek (docent)

Beste docent,

Je hebt eerder deelgenomen aan mijn enquete 'Studieboeken in het hoger onderwijs' voor mijn afstudeerproject. In deze enquete heb je aangegeven dat ik je nogmaals mag benaderen via dit e-mailadres wat betreft de inzet van studiemateriaal in het hoger onderwijs. Ik studeer af bij Marketingfacts en gedurende mijn stage staat het Marketingfacts Jaarboek centraal. In het kader van de profilering van het jaarboek online heb ik een ontwerp gemaakt van de webpagina en een aantal uitingen van campagnes. Deze ontwerpen zijn toegevoegd via een link. Je kunt de ontwerpen eerst bekijken en vervolgens de vragen in deze enquête beantwoorden. Ik stel je deelname zéér op prijs! Het neemt ca. 10 tot 15 minuten van je tijd in beslag. Alvast bedankt!

De volgende vragen gaan over de webpagina van het Marketingfacts Jaarboek 2015 - 2016.

Webpagina Marketingfacts Jaarboek: http://invis.io/PW2YIJ92 (tip: open links in nieuw tabblad)
Doorklik naar 'Jaarboek in het onderwijs': http://invis.io/9T2Y2L982

In deze ontwerpen is het mogelijk commentaar te plaatsen (rechtsonder: comments on, vervolgens kun je ergens een comment plaatsen door er te klikken). Ik stel dit zeer op prijs! 

1 Wat is je eerste indruk van het ontwerp van de webpagina?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

2 Wat mis je in de ontwerpen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

3 Welke elementen op de webpagina hebben je prioriteit? Zet in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk.
Vereist antwoord

  • 1. Introductie Marketingfacts Jaarboek
  • 2. Buttons om Marketingfacts Jaarboek te kopen
  • 3. 'Ook te koop bij bol.com, studystore.nl en managementboek.nl'
  • 4. De video over het Marketingfacts Jaarboek
  • 5. Jaarboek in het hoger onderwijs
  • 6. Preview van het boek
  • 7. Review van een lezer
  • 8. Auteurs
  • 9. Mogelijkheid tot delen van de pagina (social sharings)
  • 10.
100 tekens resterend

4 Wat verwacht je in de video te zien?
Vereist antwoord

5 Het is mogelijk door te klikken op de knop: 'Meer over het jaarboek in het onderwijs'. Heeft deze pagina een toegevoegde waarde voor jou?
Vereist antwoord

6 Wat verwacht je te zien in de preview van het boek?
Vereist antwoord

Om studenten te kunnen laten oefenen met de praktijk, in dit geval bloggen, zou Marketingfacts een aparte blogomgeving op kunnen zetten binnen Marketingfacts.nl. Daar zijn blogs te lezen, geschreven door studenten, over een scriptie waarvan het onderwerp aansluit bij een van de online marketingfacetten uit het Marketingfacts Jaarboek. (Bijv. een student studeert af in de richting contentmarketing en schrijft een blogpost over zijn/haar scriptie: wat was de centrale vraag, welke bevindingen zijn er te weeg gekomen, etc.). Marketingfacts zou ieder half jaar een aantal plaatsen vrij kunnen geven aan de studenten die de beste blogpost indienen. Deze blogposts worden gepubliceerd op Marketingfacts.nl. Het ontwerp is te zien op: http://invis.io/5W2XVL2HV (tip: open link in nieuw tabblad). 

In dit ontwerp is het mogelijk om commentaar te plaatsen (rechtsonder: comments on, vervolgens kun je ergens een comment plaatsen door er te klikken). Ik stel dit zeer op prijs!

7 Wat is jouw eerste indruk van deze blogomgeving voor studenten?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

8 Zou je een dergelijke blog-omgeving aanbevelen bij jouw studenten?
Vereist antwoord

Voor de promotie van het jaarboek zijn er een aantal ideeën ontstaan wat betreft campagnes. De volgende vragen gaan daarover. 

Bij de ontwerpen is het mogelijk om commentaar te plaatsen (rechtsonder: comments on, vervolgens kun je ergens een comment plaatsen door er te klikken). Ik stel dit zeer op prijs!

De eerste campagne is: 'Stel jij de vraag waarvan het antwoord nog niet in het Marketingfacts Jaarboek staat?'. Hieronder drie voorbeelden van verschillende uitingen:

Tip: open links in nieuw tabblad.

Via de website: http://invis.io/GV2Y3VOFU (doorklik is mogelijk: twee andere pagina's)
Via Facebook: http://invis.io/CM2Y3W7QR
Via een Facebook app: http://invis.io/WM2XNY82D

9 Zou je deelnemen hieraan, zo ja op welke manier?
Vereist antwoord

10 Welk kanaal (zie ontwerpen) heeft jouw voorkeur?
Vereist antwoord

De tweede campagne is: 'Op zoek naar de slimste marketeer'. Hieronder twee voorbeelden van verschillende uitingen:

Tip: open links in nieuw tabblad.

Via de website: http://invis.io/RG2Y47GQC (doorklik is mogelijk: twee andere pagina's)
Via een Facebook app: http://invis.io/DK2Y482GF

11 Welke toegevoegde waarde heeft deze campagne voor jou?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

12 Zou je deelnemen hieraan, zo ja op welke manier?
Vereist antwoord

13 Welk kanaal heeft bij deze campagne jouw voorkeur?
Vereist antwoord

De derde (en laatste) campagne is: 'Wie beveel jij het Marketingfacts Jaarboek aan?'. Deze campagne start nadat een marketeer dit boek besteld heeft. Vervolgens krijgt hij/zij het volgende scherm te zien: http://invis.io/642Y4BIVM en kan hij/zij het jaarboek aanbevelen aan een student waarvoor het boek van belang zou kunnen zijn. 

De student ontvangt vervolgens de volgende e-mail: http://invis.io/UY2Y4CN96

14 Wat vind je van dit initiatief?
Vereist antwoord

Bedankt voor het beantwoorden van de vragen, ik ben er erg blij mee!