Spokojnosť zákazníka

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Je pre Vás využitie služieb/produktov našej spoločnosti prínosné?
Povinná odpoveď

Aká je naša kvalita služieb v porovnaní s konkurenciou?
Povinná odpoveď

Sú pre Vás ceny našich služieb/produktov prijateľnejšie v porovnaní s konkurenciou?
Povinná odpoveď

Aký kvalitný bol náš zákaznícky servis?
Povinná odpoveď

Ako ste s nami celkovo spokojný/á?
Povinná odpoveď

Odporučili by ste našu spoločnosť ostatným?
Povinná odpoveď