Vplyv sociálnych medií - nábor a výber zamestnancov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ktoré sociálne siete využívate pri nábore a výbere zamestnancov?
Povinná odpoveď

2 Sociálne media pri nábore a výbere zamestnancov nevyužívate alebo ich využívate len v obmedznom rozsahu z dôvodu:

3 Koľko spojení (priateľov, nasledovníkov) máte k dnešnému dňu na konte?
Povinná odpoveď

1
Linkedln
1
Facebook
1
Twitter
1

4 V akej miere ste sociálne siete využívali pri nábore pracovníkov v posledných rokoch (ak ste pri každom obsadzovaní využili aj sociálne siete = 100%)
Povinná odpoveď

2010
2011
2012
robotnícke profesie
2010 2011 2012
administratíva
2010 2011 2012
špecialisti
2010 2011 2012
nižší manažment (FML)
2010 2011 2012
stredný manažment (MML)
2010 2011 2012
vyšší manažment (SML)
2010 2011 2012

5 V roku 2013 (a v budúcnosti) plánujete využívať sociálne siete pri obsadzovaní:
Povinná odpoveď

6 Kedy využívate sociálne siete pri vyhľadávaní kandidátov?
Povinná odpoveď

7 Vaše využitie sociálnych medií pri nábore a výbere zamestnancov sa za posledné tri roky:
Povinná odpoveď

8 Za posledné tri roky využívam pri hľadaní kandidátov najviac:
Povinná odpoveď

9 Koľko spojení (priateľov, nasledovníkov) v priemere Vám pribudne za mesiac?
Povinná odpoveď

1
Linkedln
1
Facebook
1
Twitter
1

10 Ako dlho Vám potrvá pokiaľ dosiahnete (alebo ste dosiahli) veľkosť svojej siete (len v súvislosti s náborom a výberom zamestnancov) 500?
Povinná odpoveď

1
Linkedln
1
Facebook
1
Twitter
1
Iná sociálna sieť
1

11 Odhadnite % kandidátov, ktorí reagovali alebo ste ich priamo oslovili cez sociálnu sieť v porovnaní s počtom všetkých úchádzačov o pracovnú pozíciu?
Povinná odpoveď

1
robotnícke profesie
1
administratíva
1
špecialisti
1
nižší manažment (FML)
1
stredný manažment (MML)
1
vyšší manažment (SML)
1

12 Odhadnite, koľko % z uchádzačov, ktorí boli následne pozvaní na osobný pohovor, sa prihlásilo alebo boli oslovení prostredníctvom sociálnej siete?
Povinná odpoveď

1
robotnícke profesie
1
administratíva
1
špecialisti
1
nižší manažment (FML)
1
stredný manažment (MML)
1
vyšší manažment (SML)
1

13 V čom vidíte hlavné prínosy využívania sociálnych medií pri nábore a výbere zamestnancov?
Povinná odpoveď

14 Ako sa zmenili náklady na obsadenie pracovnej pozície za posledné 3 roky:
Povinná odpoveď

15 O aké percento sa náklady na obsadenie pracovnej pozície zmenili?

Ostáva 20 znakov

16 Čo u Vás spôsobilo znemu nákladov na obsadenie pracovnej pozície (príčiny zmeny)?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

17 Priemerný čas na obsadenie pracovnej pozície:
Povinná odpoveď

rok 2010
rok 2011
rok 2012
robotnícke profesie
rok 2010 rok 2011 rok 2012
administratíva
rok 2010 rok 2011 rok 2012
špecialisti
rok 2010 rok 2011 rok 2012
nižší manažment (FML)
rok 2010 rok 2011 rok 2012
stredný manažment (MML)
rok 2010 rok 2011 rok 2012
vyšší manažment (SML)
rok 2010 rok 2011 rok 2012

18 Myslíte si, že využitie sociálnych sieti má vplyv na priemerný čas na obsadenie pracovnej pozície?
Povinná odpoveď

19 Akým spôsobom využívate sociálne siete pri obsadzovaní pracovných pozícií?
Povinná odpoveď

20 Používanie sociálnych sietí je v našej spoločnosti upravené internou smernicou.
Povinná odpoveď

21 Pracujem:
Povinná odpoveď

22 Spoločnosť pôsobí v sektore:
Povinná odpoveď

23 Kontaktná osoba:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

24 Názov spoločnosti:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

25 Mailová adresa:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

26 Telefón:

Ostáva 20 znakov