Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník - Kvalifikované dlouhodobé hlídání dětí okres Kladno

Sběr odpovědí byl ukončen.

Děkujeme, za vyplnění.

Vážení rodiče,
v rámci sociálního podnikání připravujeme od jara roku 2017 pro Kladensko projekt agenturního hlídání dětí, který bude již od začátku realizace splňovat podmínky dané školským zákonem pro registraci a provoz školek s důrazem na bezpečí Vašich dětí. Navíc je inspirován modely předškolní výchovy ze Švýcarska, kde jsou rodiče velmi pečlivě informovaní o vývoji svého dítěte a mohou tak přímo ovlivňovat rozvoj jeho potenciálu v různých směrech. V neposlední řadě projekt nabídne možnost kvalifikovaným rodičům na zaměstnání v rámci agentury za plnohodnotnou finanční odměnu. Agentura bude velmi dobře dostupná jak MHD tak osobním vozidlem.
Aby projekt odrážel co nejvíce přání rodičů a jejich dětí již od začátku realizace, ptáme se Vás, rodičů, jaké jsou Vaše představy o ideálním hlídání a výchově dětí předškolního věku.
Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který může mít zásadní vliv na podobu předškolní výchovy dětí na Kladensku. Při odpovědích se řiďte především vlastními skutečnými potřebami, nikoliv pouhou zkušeností se systémem předškolní výchovy v ČR. Umožníte tak vzniknout ojedinělému projektu reflektujícímu skutečné potřeby rodičů a jejich dětí v rámci předškolní výchovy.

1 Kontaktní údaje: Jméno a příjmení, email. (telefon v případě, že vás myšlenka zaujala)

Zbývá 250 znaků

2 V jakém časovém intervalu potřebujete hlídat Vaše dítě / děti? (uveďte od kdy do kdy v hodinách a minutách).

Zbývá 250 znaků

3 Máte zájem o hlídání dětí do 3 let věku? Pokud ano, uveďte od kdy do kdy.

Např.: 2 roky, 8:00 - 12:00

Zbývá 250 znaků

4 Na co by se podle Vás měly zaměřit relaxační, volnočasové aktivity zařazené do výchovy dětí předškolního věku? (uveďte příklady činností, které by měly být zařazeny do relaxace, resp. volného času Vašeho dítěte):

Např.: hry zaměřené na jemnou motoriku, umělecké činnosti, hry na posilování sociálních vazeb, hry na sebeprosazení, různé typy sportu v základu s ohledem na tělesný vývoj dítěte, zpěv, kontakt se zvířaty za dodržení hygienických norem (např. canisterapie), pohádky formou hraní rolí, apod.

Zbývá 250 znaků

5 Jaké typy akcí pro děti uvítáte v předškolní výchově dětí? (uveďte jakékoliv typy hromadných akcí, kterých by se mělo Vaše dítě alespoň jednou zúčastnit, zažít je):

Např.: dětské divadlo, masopust, módní přehlídka, maškarní ples, výlety na zajímavá místa v okolí, zoo, sportovní akce, výstavy, apod.

Zbývá 250 znaků

6 Uvítali byste garanční program naučení vybraných dovedností pro Vaše dítě (podpis, barvy, počítání, představení, apod.)? (uveďte pouze ano či ne - program by Vám garantoval vybrané dovednosti u Vašeho dítěte a v případě neúspěchu by Vám garantoval vrácení fin. prostředků, které jste do garance investovali, což by byl silně motivační prvek i pro samotné pedagogy agentury, neboť by se od garancí odvíjely jejich odměny):

Např.: ano

Zbývá 50 znaků

7 Chcete mít možnost zapojit se do předškolní výchovy Vašich dětí aktivní účastí na vybraných akcích či přímo ve výuce? (uveďte ano či ne a jakou formou či na jakých akcích):

Např.: ano - ráda bych s dětmi zpívala, když budu mít čas, ano - na některých výletech, ano - mám kvalifikaci pedagoga pro předškolní vzdělávání, apod.

Zbývá 250 znaků

8 Jak často a jakou formou chcete dostávat reporty rozvoje schopností, dovedností a chování Vašich dětí v rámci předškolní výchovy? (uveďte frekvenci a formu - na report budete moci reagovat a ovlivňovat tak další výchovu Vašeho dítěte bez nutnosti osobních setkání, neboť Vám bude přidělen kontaktní pedagog, který se bude primárně věnovat Vašemu dítěti - 1 pedagog na max. cca 10 dětí):

Např.: 1 za měsíc /e-mailem, kdykoliv chci mít přístup na účet na stránkách agentury, kam se přihlásím a budu mít vše přehledně k dispozici včetně fotografií, 1 za dva týdny/v tištěné podobě, apod.

Zbývá 250 znaků

9 Jaká zvláštní bezpečností opatření by Vás potěšila při předškolní výchově Vašich dětí? (uveďte vše kromě běžných opatření - pečlivé hlídání, uzamčené prostory agentury, apod.):

Např.: bezpečnostní pracovník při akcích venku, program prevence kriminality pro nejmenší (např. jak se chránit před loupeží, kde mít mobilní telefon, apod.), kamera v šatně, apod.

Zbývá 250 znaků

10 Jaké služby by měla agentura nabízet Vám, rodičům? (uveďte cokoliv, co by Vám usnadnilo život při pohybu v oblasti agentury či Vám pomohlo pro v jiných oblastech - věnujeme se i projektům pro dospělé)
Povinná odpověď

Např.: uzamykatelné skříňky pro rodiče, kočárkárna, vyhrazené parkoviště, kurzy pro rodiče - jaké?, Wi-Fi připojení zdarma, kavárnička, salón krásy, masáže, kadeřnictví, nákup potravin před vyzvednutím dítěte dle Vašeho nákupního lístku, apod.

Zbývá 250 znaků

11 . Jaké jsou Vaše zvláštní požadavky na stravování dítěte v předškolní výchově? (uveďte pouze zvláštní požadavky - při dlouhodobém hlídání děti bude samozřejmě zajištěno stravování v podobě svačin a oběda s ohledem na nezbytné nutriční hodnoty podávaných jídel, hygienické normy a vývoj dítěte):

Např.: bezlepkové jídlo, vegetariánská strava, různé diety či lékařem předepsané složení jídelníčku, apod.

Zbývá 250 znaků

12 Uvítali byste službu svozu a rozvozu dětí agenturním minibusem? (uveďte, zda máte zájem o svoz či rozvoz nebo obojí a jakou hodnotu by pro Vás tato služba měla za měsíc (šetříte vlastní prostředky a čas - minibus by vyzvednul dítě u Vašeho domu a po skončení výuky ho tam opět přivezl):

Např.: svoz i rozvoz - 2 500,- Kč/měsíc, pouze svoz - 1 250,- Kč/měsíc

Zbývá 250 znaků

13 . Měli byste zájem o taxislužbu pro rodiče s dětmi v ceně běžného taxi, která bude orientovaná na potřeby rodičů s dětmi? (uveďte ano či ne - taxi by bylo vybaveno primárně autosedačkami, odborným personálem na hlídání dětí v době vyřizování Vašich pochůzek a infotainmentem pro rodiče - systémem potřebných informací a zábavy pro rodiče):

Např.: ano

Zbývá 250 znaků

14 Jakou hodnotu pro Vás má předškolní výchova dětí s důrazem na informovanost rodičů, bezpečí a variabilitu dle Vašich přání? (uveďte maximálně akceptovatelnou cenu za měsíc u variant, které vás aktuálně zajímají - časové intervaly jsou orientační a budou ještě upravovány dle Vašich představ uvedených v otázce č. 1):

100,- Kč
300,-
5000,-
7000,-
9000,-
Další
2 hodiny denně (kdykoliv)
4 hodiny denně (kdykoliv)
8 hodin denně
10 hodin denně
12 hodin denně

15 Zde prosím uveďte svůj další případný názor, komentář, potřebu k oblasti hlídání dětí, děkujeme.

Zbývá 1500 znaků

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou údaje uvedené v tomto Dotazníku shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které budou na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje z tohoto dotazníku budou anonymně použity pro přípravu žádosti o dotaci a Analýzu cílové skupiny projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu (MPSV ČR) nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.