Innehåll,


Survio Blogo

Vi skriver om enkäter...

Sök


Kvantitativ forskning 2 – Formulering av forskningsproblem

Formulering av forskningsproblem Välkommen till den andra delen av vår serie som är inriktad på formulering av forskningsproblem. Forskningsproblemet i sig har ingen betydelse och därför måste alltid vara relaterat till ett specifikt ämne som man vill undersöka. Forskningsproblemet borde formuleras med hjälp av frågor som beskriver ämnet och från vilka den specifika hypotesen är […]

Kvantitativ forskning 1 – Inledning

Välkommen till vår nya serie som fokuserar på kvantitativ (empirisk) forskning. Serien är avsedd för alla som är intresserade av forskning, både online och offline. I enskilda avsnitt kommer du att lära dig någonting om det allmänna ramverket för kvantitativ forskning. Vi kommer att börja med en förenklad karakteristik, fortsätta med formulering av forskningsproblem och […]

Online enkätverktyg: varför ska man använda dem?

Vad är en webbenkät? En webbenkät är inte raketforskning. Det är inget annat än en webbsida som innehåller ett formulär. Den kan också innehålla ytterligare texter och olika multimedia (bilder, videor osv.). Syftet med en sådan sida är att samla in data, det vill säga svar. Exempel på webbenkäter Generellt sett används webbenkäter för att […]

Hur skapar man en enkät på rätt sätt 3 – utformning av frågor och enkätens struktur

Välkommen. Idag kommer vi att fokusera på utformning av frågor, förklara viktiga principer för deras ordning inom en enkät samt visa några exempel på hur man formulerar frågor på rätt sätt. Denna episod avslutar serien om grundläggande regler för skapandet av enkäter. Efter att ha läst alla avsnitt borde du kunna designa och skapa din […]

Hur skapar man en enkät på rätt sätt 2 – Frågor i enkäten

I detta avsnitt fokuserar vi på beskrivning av grundläggande typer av frågor i en enkät och deras specifika egenskaper. Typer av frågor i en enkät En enkät är en kvantitativ forskningsmetod för datainsamling där frågor används för att beskriva ett specifikt forkningsproblem. För att skapa en effektiv enkät måste man känna till typer av frågor […]


Skapa Dina Egna Webbenkäter Gratis!

100% Gratis 3 Steg
Enkätmallar Ingen Reklam
Inga Installationer No Ads

skapa en enkät

Följ
Like
RSS


Innehåll,