Sémantický diferenciál
Přečíst článek

Sémantický diferenciál

Typ otázky sémantický diferenciál můžete v dotazníku použít proto, abyste lépe pochopili, jak váš respondent vnímá danou oblast. Oproti Likertově škále, která zjišťuje pouze míru souhlasu, dokáže sémantický diferenciál rozlišovat drobné rozdíly a nuance v postoji…
Přečíst článek