Organizace složek v aplikaci Survio – mějte přehled ve svých dotaznících
Přečíst článek

Organizace složek v aplikaci Survio – mějte přehled ve svých dotaznících

Provádíte průzkumy často a pravidelně? Potřebujete mít ve vašich dotaznících systém? Nyní si v Surviu můžete vytvářet různé složky, abyste si mohli přehledně rozřadit jednotlivé dotazníky. Uspořádejte si dotazníky podle časových období, podle témat, nebo…
Přečíst článek
Sémantický diferenciál
Přečíst článek

Sémantický diferenciál

Typ otázky sémantický diferenciál můžete v dotazníku použít proto, abyste lépe pochopili, jak váš respondent vnímá danou oblast. Oproti Likertově škále, která zjišťuje pouze míru souhlasu, dokáže sémantický diferenciál rozlišovat drobné rozdíly a nuance v postoji…
Přečíst článek