V dnešním díle se zaměříme na popis základních typů otázek v dotazníku a jejich specifických vlastností.

Typy otázek v dotazníku

Dotazník je metoda kvantitativního výzkumu pro sběr dat, ve které je užíváno otázek, které popisují určitý výzkumný problém. Pro sestavení efektivního dotazníku je třeba znát typy otázek a jejich specifika.

Základní dělení typů otázek:

  1. Otevřené
  2. Polouzavřené
  3. Uzavřené

Otevřené

Mezi otevřené otázky patří především takové, které nabízejí jako odpověď pouze textové odpovědi. Jsou určeny ke zkoumání specifických odpovědí respondentů, které není možné vyjádřit jinak než slovním popisem.

Příklad:

Příklad otevřené otázky

Polouzavřené

Polouzavřené otázky je vhodné použít tam, kde je třeba získat konkrétní i textovou odpověď. Textová odpověď je obykle definovaná jako samostatná odpověď na posledním místě. Respondenti ji vybírají pokud si nemohou vybrat z nabídky definovaných odpovědí.

Příklad:

Příklad polouzavřené otázky

Uzavřené

Uzavřené otázky neumožňují specifikovat odpovědi textovým popisem. Mezi uzavřené otázky patří speciální typy otázek, které jsou vhodné pro zkoumání různorodých vlastností proměnných.

Příklad:

Příklad uzavřené otázky - single choice

Specifické typy otázek

Mezi specifické typy otázek se nejčastěji řadí určité formy uzavřených a polouzavřených otázek. Speciální jsou proto, že nabízejí možnost zachycení odpovědí respondentů v různých podobách proměnných (definici proměnných jsme se věnovali v jiném článku). Mezi specifické typy otázek patří:

  1. Dichotomocké
  2. Likertova škála
  3. Výčet položek
  4. Seřazení položek
  5. Matice otázek 

Dichotomická otázka

Mezi dichotomické uzavřené otázky se řadí otázky, které obsahují pouze dvě odpovědi. Slouží k jednoznačnému rozlišení vlastností, zkušeností nebo názorů respondenta.

Příklad:

Příklad dichotomické otázky

Likertova škála

Likertova škála je vhodná ke zkoumání a měření postojů respondentů. Nejčastěji je  používána ke zjišťování míry spokojenosti nebo souhlasu respondentů.

Příklad:

Příklad likertovy škály

Výčet položek

Výčet položek je forma uzavřené otázky, která respondentům nabízí větší počet odpovědí, ze kterých si mohou vybrat jednu nebo více možností.

Příklad:

Příklad výběrové (selektivní) otázky

Seřazení položek

Tento typ otázky se používá k řazení odpovědí podle důležitosti, s kterou na ni pohlíží respondent. Většinou se řadí přiřazováním čísel, nebo samotným přesouváním jednotlivých odpovědí.

Příklad:

Příklad seřazovací otázky

Matice otázek

Matice otázek je jedním z nejrozsáhlejších typů otázek, který řeší v jednom bloku více parametrů. Použití matice otázek je vhodné tam, kde potřebujete získat více různých odpovědí se stejnou proměnnou.

Příklad:

Příklad bateriové (maticové) otázky

V dalším díle – Jak správně vytvořit dotazník 3 – tvorba otázek a struktura dotazníku– budeme probírat způsob tvorby kvalitního a efektivního dotazníku, který bude pro respondenty lehce zvládnutelný.

Předchozí díl: Jak správně vytvořit dotazník?

V případě otázek, návrhů a připomínek (nejen k seriálu) nás neváhejte kontaktovat na Facebooku, Twitteru, G+ nebo mailem.

Slovníček pojmů

  • Respondent – účastník výzkumu, který odpovídá na otázky
  • Proměnná – je měřenou vlastností, kterou můžeme vyjádřit konkrétní hodnotou

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník