Monika / Profesorka

Dotazníky pro školy a neziskovky

Získávejte zpětnou vazbu od studentů, absolventů a rodičů. Dotazníky pro dobročinné účely zdarma!

Vytvořit dotazník zdarma

Další typy dotazníků

Školy a vzdělávání

Pro učitele a školitele může být zpětná vazba od studentů, byť jen pomocí krátkého dotazníku či ankety, neocenitelným zdrojem informací. Mohou se dozvědět, do jaké míry studenti porozuměli probírané problematice, jak hodnotí průběh výuky nebo vzdělávací metody, které lektor při hodině využívá. Cenná data mohou získat také pomocí otázek týkajících se svých verbálních a neverbálních projevů. Pro učitele, vedení školy či vzdělávací agentury budou jistě velmi přínosné informace o celkové spokojenosti studentů, možné šikaně apod. Díky dotazníkům a anketám také školy nemusí ztratit kontakt s absolventy, od kterých mohou zjistit například následující:

  • Pomohlo absolventům studium v pracovní kariéře?
  • Je něco, co v rámci studia absolventi postrádali?
  • Jaké jsou největší zážitky absolventů ze studia?

Na základě získaných odpovědí mohou učitelé a školitelé například: navrhnout úpravu struktury hodiny, objevit nový způsob vysvětlování probíraného učiva, zlepšit své prezentační dovednosti a to, jak působí na své okolí.

Monika / Profesorka

Neziskové organizace

Jste občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost, nadace, nadační fond nebo jiná nestátní nezisková organizace?

  • Usilujete o získání grantu či dotace na některý z Vašich projektů? Nebo jen chcete vědět, co si o Vaší organizaci a její činnosti myslí veřejnost nebo členové Vaší komunity, co jim vadí, co by chtěli, potřebovali a jak byste jim mohli pomoci?
  • Své snažení můžete podpořit dotazníkovým šetřením, tedy přípravou krátkého nebo i obsáhlejšího formuláře a oslovením respondentů s žádostí o jeho vyplnění.
  • Vyhodnocení získaných dat a vyvození závěrů je posledním krokem v rámci dotazníkového šetření, jistě ale ne posledním krokem v realizaci Vašeho projektu.
Dotazníky pro školy a neziskovky

Jak si vytvořit dotazník pro školu nebo neziskovou organizaci?

Pokud využijete předpřipravené vzory můžete mít dotazník do minuty připraven!

Registrujte se. Vytvořte dotazník. Získejte odpovědi. Snadno...

Vytvořit dotazník zdarma

Umožnili jsme tisícům firem lépe se rozhodovat

Survio je ideální nástroj pro rychlou tvorbu jakkoli složitého dotazníku a oceňuji možnosti, které jsou k dispozici při vyhodnocování. I při velkém množství odpovědí (1000+) se lze ve výstupech snadno orientovat, uživatelsky je nástroj velmi přívětivý.

Václav Štrupl

Václav Štrupl Bonami

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Registrujte se zde

Vytvořit dotazník