Peter / Stomatolog

Dotazníky spokojenosti pacientů

Chcete být na špici v poskytování zdravotní péče? Zjišťujte zpětnou vazbu od svých pacientů!

Vytvořit dotazník zdarma

Další typy dotazníků

Spokojenost pacientů

Indické přísloví praví: Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno.

  • Osobní zpětná vazba: osobně vyjádřit názor na návštěvu zdravotnického zařízení a jím poskytnutých služeb nemusí být pro každého příjemné, zejména jsou-li jeho zkušenosti negativní. Pacient ztrácí anonymitu a může mít pochybnosti o tom, že se jeho reakce dostane k pověřeným osobám (vedení zdravotnického zařízení, lékaři) a nedojde k jejímu překroucení či zkreslení.
  • Zpětná vazba prostřednictvím dotazníku: tištěné a elektronické dotazníky mohou pacientovi zajistit požadovanou anonymitu a dostatek času a prostoru k vyjádřením, zároveň je velmi snadné vyplněný dotazník doručit přímo k rukám pověřené osoby, a to bez ztráty či zkreslení dat.
Peter / Stomatolog

Online dotazník mimo jiné umožňuje okamžité zpracování uzavřených a částečně i polouzavřených otázek a jejich prezentaci pomocí přehledných grafů. K podrobnějšímu vyhodnocení v programu Excel či v sofistikovaných statistických programech je možné data vyexportovat ve formátu XLS a CSV. Vše je snadné, rychlé, přehledné a finančně méně nákladné než v případě tištěného dotazníku.

Zpětná vazba pacientů

Zpětná vazba týkající se pacientovy návštěvy a jím využitých službách může poskytnout cenné informace nejen velkým zdravotnickým zařízením, ale také menším klinikám a lékařům se soukromou praxí. Zeptat se mohou svých pacientů například na to, jak byli spokojeni:

  • s délkou objednací lhůty,
  • se způsobem objednání,
  • s délkou doby strávené v čekárně,
  • s přístupem sestry a s přístupem lékaře,
  • s průběhem zákroku a výsledkem zákroku.

Mohou se také pacientů ptát na to, co by uvítali a co by jim v budoucnu jejich návštěvu zpříjemnilo.

Peter / Stomatolog

Dotazování návštěvníků zdravotnického zařízení

Do kontaktu se zdravotnickými zařízeními se ale kromě nemocných lidí dostávají také rodinní příslušníci nemocných, doprovod nemocných a jejich poručníci. Prostřednictvím dotazníku je od nich možné zjistit, zda:

  • Jsou návštěvní hodiny vyhovující?
  • Je informovanost o zdravotním stavu a průběhu léčby dostatečná?
  • Existuje něco, čím by bylo možné zpříjemnit čekání při provádění zákroku?

Pomocí krátkého formuláře je také možné získat podnětné návrhy, které by pacientům a jejich blízkým pomohly v překonání obtížného životního období, nebo podklady pro provedení hloubkového průzkumu nejen v rizikových oblastech.

Peter / Stomatolog

Jak snadno vytvořit dotazník spokojenosti pacienta?

Využijte předpřipravené vzory dotazníků. Zaregistrujte se a do 1 minuty budete mít hotovo.

Ptejte se svých pacientů. Můžete být nejlepší!

Vytvořte si dotazník

Umožnili jsme tisícům firem lépe se rozhodovat

Hledal jsem online dotazníkový software, který by umožnil sbírat zákaznickou zpětnou vazbu na moji website a mobilní aplikaci. Po zkoušení různých možností jsem narazil na Survio, které i přes svou jednoduchost použití zůstává mocným dotazníkovým nástrojem. Zákaznický servis byl skvělý, poskytl mi rychlé a adekvátní odpovědi.

Václav Štrupl

Václav Štrupl Bonami

Registrujte se zde

Vytvořit dotazník

Žádné kreditní karty.

Rezervovat demo

Digicert