Řešení mobility ve firmě Survio prostřednictím elektroauta

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Nízkouhlíkové technologie
Výzva: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Název projektu: Řešení mobility ve firmě Survio prostřednictím elektroauta
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022537
Jméno žadatele: Survio s.r.o.
Termín realizace: 25. 06. 2020 - 28. 06.2021
Způsobilé výdaje: 1 228 918,00 Kč
Dotace: 368 675,40 Kč

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na řešení dopravní mobilility zaměstnanců společnosti Survio, prostřednictvím využití nových a moderních technologií, které reprezentuje elektro automobil. Elektro automobil bude využit pro realizaci pracovních cest k jednotlivým zákazníkům celkové mobilitě zaměstnanců firmy v rámci podnikatelských aktivit firmy Survio.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Závěry a výsledky

Zakoupen elektro automobil Tesla Model 3.

OPPIK

MPO

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Rezervovat demo

Digicert

Registrujte se zde

Vytvořit dotazník

Žádné kreditní karty.

Rezervovat demo

Digicert