Vlastní URL proměnná / GET parametr je způsob, jakým můžete do dotazníku předávat vlastní data (vámi definované hodnoty). Dokážete tak identifikovat konkrétní objednávku či konkrétního zákazníka. Můžete si nastavit proměnných, kolik budete chtít. 


Upozornění: Jedná se o pokročilou funkci. Doporučujeme svěřit toto nastavení programátorovi nebo firemnímu administrátorovi s odbornou znalostí.


1. Otevřete si v editoru dotazníku aplikaci Nastavení.2. Zapněte přepínač Vlastní URL proměnná.3. Vytvořte názvy proměnných.
Pokud chcete přidávat jen ID zákazníka, budete mít jednu proměnnou s názvem např. “zak-id”.


4. Tento parametr se pak přidá do URL adresy dotazníku. 


5. Nyní je nutné tento parametr “zak-id” automatizovaně plnit daty (id zákazníků). Předejte tuto část na vaše programátory. Můžete propojit váš informační systém, CRM, nebo libovolnou mailingovou službu. 


6. Příklad parametru naplněného hodnotou (id zákazníka):
?zak-id=JOSEFVYSKOCIL


7. Po úspěšném nastavení proveďte otestování, zda se vám ukládají data!


8. Ve výsledcích dotazníku uvidíte na konci nový blok P1 zak-id.9. Proměnné se vám v XLS souboru přidají na konec tabulky jako nové sloupce (v našem případě ZakID).Tip: Nastavení a zprovoznění doporučujeme provádět jen firemními administrátory. Jedná se o pokročilou funkci, kterou je bez programátorů nebo větších zkušeností obtížné zprovoznit.

024