Odpovědi, výsledky & reporty

Co to je měsíční limit počtu nasbíraných odpovědí
Počet otázek ani počet vytvořených dotazníků není nijak omezen. Všichni uživatelé s FREE účtem mají nastavený limit na 100 nasbíraných responzí za měsíc. ...
Pá, 9 Listopad, 2018 at 5:56 PM
Souhrnné výsledky
Survio automaticky zpracovává nasbírané odpovědi a vytváří z nich souhrnné grafy a tabulky. Nemusíte nic řešit, vše probíhá automaticky.  FREE uživatelé...
Pá, 9 Listopad, 2018 at 6:10 PM
Jednotlivé odpovědi
Jednotlivé odpovědi představují jednotlivé vyplněné dotazníky. Jedna odpověď, znamená jeden vyplněný dotazník. FREE uživatelé vidí jednotlivé odpovědi v...
Pá, 9 Listopad, 2018 at 6:32 PM
Sdílení výsledků online
Sdílení výsledků je prémiová funkce, která umožňuje veřejně sdílet výsledky i odpovědi dotazníku. POZOR: Jakmile zveřejníte výsledky, které mohou obsaho...
Pá, 9 Listopad, 2018 at 9:00 AM
Statistiky dotazníku
1. Klikněte na úvodní obrazovce u vybraného dotazníku na ikonu grafu. 2. Dostanete se do aplikace Výsledky kde si můžete prohlédnout Souhrnné výsle...
Pá, 9 Listopad, 2018 at 9:04 AM
Filtry a segmentace dat
Filtry dat se hodí v případě, že se chcete podívat jak vám například odpovídali muži nebo ženy.  1. Otevřete si položku Výsledky v horním menu v dotazní...
Pá, 9 Listopad, 2018 at 9:07 AM
Vyřazení / mazání jednolitvých odpovědí
Vyřazení odpovědí ze zpracování Tuto funkci používejte v případě kdy chcete vyřadit ze zpracování:  své vlastní odpovědi, které jste si v dotazníku u...
Pá, 9 Listopad, 2018 at 9:12 AM