Využití

 • Pokud nechcete předpřipraveným výběrem ovlivnit odpovědi respondenta. Např. otázka “Jaké značky automobilů si vybavíte, když se řekne největší automobilka na světě?”

 • Když existuje tolik variant odpovědí, že nejste schopni všechny vyjmenovat. Hrozilo by tak riziko, že by respondent mezi nabízenými nenašel právě tu svoji odpověď.

 • Jde o vhodný typ otázky pro sběr připomínek, názorů, slovních komentářů, doporučení, nápadů apod.Vyhodnocení 


Textové odpovědi bývají zpravidla kvalitativního charakteru. Respondenti (zákazníci, klienti) vám píší co se jim nelíbilo, co by chtěli zlepšit – zkrátka své názory. Je dobré si tyto odpovědi číst a případně na ně reagovat. Mezi těmito feedbacky můžete nalézt skvělé nápady, které vám pomohou něco ve firmě zlepšit.


Statistické (číselné) vyhodnocení textových odpovědí je velmi složité a nelze jej zpravidla automatizovat. Je nutné použít pokročilejší metody a specializovaný software.


Možnosti nastavení:

 • Povinnost vyplnění otázky.

 • Přidání obrázku nebo videa k otázce.

 • Formát textového pole je typů:

  • text (a jeho maximální počet znaků), 

  • datum, 

  • email,

  • nebo místo v mapě (adresa).

013