Online dotazníky

Online dotazníky

Survio je jednoduchý nástroj pro tvorbu online dotazníků.
Online dotazníky jsou určeny primárně pro kvantitativní sběr dat prostřednictvím webového formuláře.

 • Vytvoříte online dotazník velmi rychle
 • Snadno jej rozešlete respondentům
 • Prohlížíte výsledky a máte hotovo
 • Vaše data jsou u nás v bezpečí 2048 bit SSL šifrování

Vytvořte si dotazník zdarma

Příklady online dotazníků

Ptejte se do hloubky

Výhodou rozsáhlejšího šetření je kromě získání komplexního pohledu na danou problematiku také to, že obdržíte podrobnější údaje o jednotlivých respondentech jako jsou:

 • Demografická kritéria – pohlaví, věk, velikost rodiny či národnost

 • Geografická kritéria – místo bydliště, velikost města / obce

 • Psychografická kritéria – povaha, sociální třída či životní styl

 • Socieoekonomická kritéria – povolání, příjem, vzdělání

Proč jsou informace důležité? Poznejte Váš trh!

K tomu, aby byla Vaše firma úspěšná, je třeba mnoha zdrojů. Hlavním a nejcennějším zdrojem jsou informace. Při znalosti těchto informací efektivněji naplánujete nejen své obchodní, marketingové, distribuční a jiné aktivity, ale také upravovat a měnit cíle a směřování celé společnosti.

 • Co potřebují Vaši potenciální nebo i současní zákazníci?
 • Co se jim líbí a co naopak nelíbí?
 • Jsou Vaši obchodní partneři spokojení s Vaší spoluprací?
 • Jak jsou na tom Vaši dodavatelé nebo konkurenti?
 • Jak velký je potenciál či nasycenost Vašeho trhu?

Znalost těchto informací se promítne například do zvýšeného obratu firmy, nárůstu počtu objednávek, většího množství opakovaných nákupů, růstu zisků, zlepšení pracovního prostředí či loajality zaměstnanců apod.

Pokud už se na své zákazníky, obchodní partnery či dodavatele obracíte s žádostí o vyplnění dotazníku, nebojte se jít do hloubky. Raději požádejte o vyplnění jednoho delšího dotazníku, který Vám přinese odpovědi na co největší počet otázek, než abyste jim zasílali mnoho krátkých dotazníků a anket.

Online dotazníky

3 tipy pro úspěšný dotazník

Zpětná vazba týkající se pacientovy návštěvy a jím využitých službách může poskytnout cenné informace nejen velkým zdravotnickým zařízením, ale také menším klinikám a lékařům se soukromou praxí. Zeptat se mohou svých pacientů například na to, jak byli spokojeni:

 • Je vhodné, aby vyplnění dotazníku zabralo co nejméně času a aby na sebe otázky tématicky navazovaly.
 • Pro zajištění vyšší návratnosti je dobré nabídnout za vyplnění dotazníku odměnu. Může se jednat o drobný dárek pro každého respondenta, který dotazník vyplní, nebo jen pro několik prvních respondentů. O získání hodnotnějších dárků je často rozhodováno losováním.
 • Pokud nabízíte odměnu za vyplnění, nezapomeňte o tomto respondenty informovat, včetně toho, kdy, kde a jakým způsobem bude o přidělení odměny rozhodováno.
Online dotazníky

Survio je efektivní dotazníkový systém

Vytvořte si dotazník zdarma

Registrujte se zde

Vytvořit dotazník

Žádné kreditní karty.

Rezervovat demo

Digicert