Menu Přihlášení

Ochrana soukromí

Survio si uvědomuje, že jeho zákazníci, návštěvníci, uživatelé a další, kteří používají www.survio.com nebo jiné webové stránky námi („Survio.com“) vlastněné a/nebo provozované si cení svého soukromí. Tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů) obsahuje důležité informace týkající se používání a sdělování informací o uživateli shromážděných pomocí webových stránek Survio.

Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí Podmínek použití Survio (Terms and Conditions) a podléhají pravidlům popsaným v těchto podmínkách.

Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé nahrají na stránky Survio se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.
Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná na www.survio.com.

Jaké informace Survio shromažďuje?

Po registraci, koupi výrobku nebo služby, a pokaždé, když navštívíte webové stránky Survio nebo svůj účet, shromažďujeme některé typy informací; ty jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.

Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které poskytujete společnosti Survio s.r.o. při registraci na Survio nebo účastí na různých aktivitách na stránkách Survio, jako jsou vkládání obrázků a popisů, nahrávání videa nebo diskuze na našem fóru.

Cookies: Při návštěvě stránek Survio vám můžeme na Váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu Survio. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek Survio nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „příjímat cookies“ vypnuta.

Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru Survio hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při registraci na Survio nebo procházení Survio stránek naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

Jak používáme tyto informace

Pokud nám svěříte vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím Survio stránek, používáme tyto vaše osobní informace k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb Survio dotazníků.

Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (na diskusních fórech, ve zprávách nebo na blogu, v rámci vaší veřejné stránky nebo profilu, apod.) budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na Survio, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.
Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu pro nemarketingové nebo administrativní účely (např. oznámení významných změn Survio stránek nebo pro účely zákaznických služeb). Používáme jak Vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookie, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost Survio stránek a vytvářet nové návrhy, nabídky, funkce a služby; za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.
Používáme cookies a log soubory za účelem: (a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě Survio; (b) poskytování přizpůsobeného obsahu a informací; (c) sledování našich marketingových kampaní; (d) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, (e) sledování vašich příspěvků, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží; (f) diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení, a (g) k přístupu k Vašim informacím po Vaší registraci.

Kdy Survio zveřejňuje informace

Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřinným společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.

Můžeme uvolnit vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.

Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.

Survio si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které Survio považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti Survio s.r.o., našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Vaše nastavení

Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím Survio služeb, v tomto případě vám Survio nemusí být schopen poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit váš kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory nahrané uživateli na stránky Survio nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.

Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany vašeho soukromí a bezpečí (například po váš budeme požadovat unikátní heslo) při ověření vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy Vašich stránek. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.

Náš závazek k zabezpečení dat

Survio vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete společnosti Survio, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, Survio vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Prosím navštěvujte opakovaně tuto stránku, pokud chcete být o změnách informování. Obecně platí, že používáme Vaše osobní údaje pouze způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy jsme obdrželi osobní údaje, které jste poskytli. Vaším dalším používáním Survio stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi.

Zpětná vazba

Prosím, kontaktujte Survio s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stránek Survio, a to e-mailem na adrese support@survio.com

Poslední úpravy 13.srpna 2014.