Menu >Přihlášení

Survio 2.0

Společnost Survio s.r.o. je řešitelem projektu s názvem:
Survio 2.0 - vývoj globální dotazníkové platformy nové generace
registračním cílem:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009449

Popis projektu

Projekt řeší vývoj Survio 2 - inovativní dotazníkové platformy, která umožní lidem kdekoliv na světě bez odborných znalostí, realizovat průzkum dle lokálních specifik. Survio 2 definuje nové a vysoce ergonomické vizuální standardy, nabídne nejmodernější formy vizualizace na dashboardech, zpřístupní 1500 nových vzorů dotazníků, které zásadním způsobem překonávají stávající standardy a integruje umělou inteligenci. Podobná kombinace technologií, obsahu a zkušeností v jedné platformě nemá obdoby.

Cílem projektu je návrh, modelování a implementace nové generace systému Survio 2. Systém bude vytvořen se silným důrazem na celosvětový záběr při respektování lokálních specifik.

Tento projekt je podporován z prostředků Evropské Unie prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace.

EU