Survio PRO

Společnost Survio s.r.o. je řešitelem projektu s názvem:
Survio PRO - dotazníková platforma nové generace pro globální business-to-business sektor
s registračním číslem:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020141

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výzvě APLIKACE - VÝZVA VII poskytované v rámci prostředků Evropské unie.

Popis projektu

Cílem projektu je vývoj nové dotazníkové platformy v prostředí Internetu, která firemním zákazníkům z celého světa umožní snadno nasbírat a vyhodnotit data včetně nastavení automatizace celého procesu a propojení s vlastními systémy. Malé a střední subjekty tak mohou využít dotazníkové řešení bez oborových znalostí, nebudou již potřebovat práci psychologa, sociologa a programátora. Výstup projektu proto bude představovat významnou technologickou inovaci v dané oblasti s mezinárodním dopadem.

Cíle projektu

Cílem projektu je vyvinout software - dotazníkovou platformu, zaměřenou na segment B2B zákazníků se specifickými nároky v oblastech propojitelnosti systémů, modifikovatelnosti, pravidelného reportingu a ready made řešení v oblastech získávání zpětné vazby od zákazníků, angažovanosti zaměstnanců a produktového a tržního výzkumu.

Tento nově vyvinutý software bude společnost Survio prodávat na nových relevantních trzích, bude tedy vstupovat na nové trhy a zvyšovat internacionalizaci. Současně platí, že společnost využije nový produkt k rozšíření svého portfolia produktů, a díky lokalizacím do 17 jazyků, včetně českého jazyka, výrazně rozšíří možnosti společností (nejen) v ČR pro zvýšení zapojení ICT do podnikání, s důrazem na pokročilé vlastnosti v oblastech důležitých pro úspěch jako jsou enterprise feedback management, tj. např. získávání zpětné vazby od zákazníků, zvyšování angažovanosti zaměstnanců a rozhodování založené na datech.

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Rezervovat demo

Digicert

Registrujte se zde

Vytvořit dotazník

Žádné kreditní karty.

Rezervovat demo

Digicert