Typy otázek v dotazníku

Typy otázek v dotazníku

Prozkoumejte všech 19 typů otázek, které můžete využít při tvorbě dotazníku v Surviu.

Chci to vyzkoušet

Typy otázek

Inspirujte se metodickými radami, jak otázky správně používat. Vhodné typy otázek vám zajistí relevantní data, na jejichž základě učiníte správná rozhodnutí nebo implementujete nové změny - třeba ve vaší firmě či organizaci.

Hvězdičkové hodnocení

Chcete respondentům ulehčit odpovídání? Stačí vám pouze informace, zda bylo něco dobré nebo špatné a jak moc? Pak zvolte hvězdičkové hodnocení. Respondent vybere počet hvězdiček podle svého hodnocení. Výhodou této populární otázky je rychlost a jednoduchost. Otázka totiž obsahuje vizuální prvek a proto je pro respondenta atraktivnější. Skvěle se hodí pro vyplňování právě na mobilních zařízeních.

Hvězdičkové hodnocení

Net Promoter Score®

Měřte loajalitu svých zákazníků pomocí jednoduché standardizované otázky. Svou zkušenost zákazník ohodnotí na škále od 0 do 10. Zjistíte, kolik máte příznivců a kritiků a můžete s informací dále pracovat a doplnit ještě otevřenou otázkou. Net promoter Score (NPS) je v oblasti byznysu tradičně využívaná otázka. NPS je vhodné měřit i vyhodnocovat pravidelně a dívat se, jak se hodnota NPS mění v závislosti na změnách, které ve firmě provádíte.

Net Promoter Score®

Výběr jedné z možností

Otázka typu výběr jedné z možností (single choice) je jednoduchá a přehledná otázka pro vaše respondenty. Zároveň je snadné ji analyzovat. Když všechny odpovědi sečte budou shodné s počtem respondentů a snadno připravíte i koláčové grafy. Otázka se skvěle hodí pro dotazy, kde chcete jednoznačnou odpověď včetně například číselných intervalů, slovních škál (Likertova škála) apod. Odpovědi nemusíte zobrazit pouze pod sebou, ale také vedle sebe či jako rolovací pole.

Výběr jedné z možností

Výběr jedné z možností s variantou „jiné“

Rozšiřte otázku typu výběr jedné z možností o odpověď „jiné“. Zvláště tehdy, pokud si nejste jistí, jestli jste vašemu respondentovi dali k dispozici všechny možnosti v odpovědích. Tento typ otázky se skvěle hodí pro tzv. předvýzkum, ve kterém testujete, zda jste dotazník sestavili správně a respondenti jej správně vyplnili. Odpovědi uvedené v kolonce „jiné“ pak můžete v reálném výzkumu uvést jako předdefinované odpovědi v obyčejné single choice otázce.

Výběr jedné z možností s variantou „jiné“

Výběr obrázku

Otestujte si grafický koncept. Nechte rozhodnout respondenty, které logo, obal, barevný koncept či jiná grafika se jim líbí více. Využijte dva či více obrázků, nahrajte je do otázky a zjistěte, kterou variantu lidé nejvíce preferují. Otázka typu výběr obrázku je více ilustrativní než ostatní otázky. Navíc také zvýší vizuální atraktivitu dotazníku.

Výběr obrázku

Výběr více z možností

Výběr více z možností (multiple choice) se vám bude hodit třeba tehdy, když se budete zákazníka ptát, co všechno je důležité či co vše by si přál. Otázka se lehce vyhodnocuje a pro respondenta je velmi intuitivní. Nezapomeňte, že počet všech odpovědí se nebude rovnat počtu respondentů, protože každý z nich může vybrat jednu a více odpovědí.

Výběr více z možností

Výběr více z možností s variantou „jiné“

Stejně jako u výběru jedné z možností můžete i u výběru z více možností přidat odpověď „jiné“. Předejdete tím zkreslení dat v případech, kdy respondent nenašel svou odpověď mezi možnostmi, a proto odpověděl náhodně. Nevýhodou však je, že budete muset jednotlivé textové odpovědi ve výsledcích přečíst a samostatně vyhodnotit.

Výběr více z možností s variantou „jiné“

Rozdělení bodů

Respondent rozděluje hodnotu (např. body, peníze, procenta) mezi jednotlivé možnosti. Jeho odpověď vám dá nejen informaci co je důležité, ale hlavně informaci o tom, jak jsou dané možnosti důležité ve vzájemném srovnání a o kolik. Vždy musí být rozdělená celá hodnota. Ve výsledném vyhodnocení získáte průměrné hodnoty, podobně jako u škál, které ukáží co je pro respondenty důležité.

Rozdělení bodů

Seřazení

Seřazovací otázka umožní podle priorit seřadit konkrétní možnosti odpovědí. Získáte pořadí jednotlivých možností. Respondent odpovídá velmi jednoduše přesouváním možností prstem nebo myší do finálního pořadí. Výsledkem je průměrná pozice každé z možností. Příkladem této otázka je např. „Jak důležité jsou pro vás dané parametry při rozhodování o nákupu?“

Seřazení

Sémantický diferenciál

Pomocí sémantického diferenciálu můžete měřit postoje či vnímání například nějakého produktu. Respondent se při odpovídání přiklání k jedné ze dvou protichůdných hodnot vyjadřujících jeho postoj. Vyhodnocení sémantického diferenciálu je jednoduché. Buď řešíme odpovědi jednoho respondenta (např. jeho profil) nebo průměr hodnoty za všechny respondenty. Otázka je pro respondenty dobře srozumitelná a jejím využitím získáte sofistikovaný výsledek. Pokud otázku správně připravíte, získáte velmi kvalitní obrázek o postojích svých respondentů.

Sémantický diferenciál

Matice - výběr jedné z možností

Maticová otázka (také jako matrix nebo bateriová otázka) je vhodná, pokud se chcete zeptat na několik otázek za sebou, které mají stejné odpovědi (typicky Likertova škála). Touto otázkou šetříte čas respondetovi, který ji navíc vnímá jako jednu otázku. Dotazník je také přehlednější. Vyhodnocení je stejné jako u single choice a navíc velmi přehledné, protože jsou všechny otázky uspořádány hezky pohromadě do jedné výsledkové tabulky i do jednoho grafu a vy můžete výsledky snadno porovnat.

Matice - výběr jedné z možností

Matice - výběr více z možností

U typu matice - výběr z více možností může respondent zakliknout více políček v každém řádku. Pamatujte, že tento typ otázky musí mít své opodstatnění. Tvůrci dotazníku někdy tento typ otázky zvolí bez předchozí úvahy, zda se tato otázka skutečně hodí pro získání potřebných dat. Zvažte, zda opravdu chcete, aby v každém řádku matice mohl respodent zatrhnout všechny možnosti. Chybné využítí vede k nutnosti data upravit a nelze využít automatickou analýzu.

Matice - výběr více z možností

Matice - textové odpovědi

Matice s textovými odpověďmi je vhodná například pro situace, kdy ke každému řádku, který může reprezentovat například jednotlivé osoby přiřazuje hodnocení k jednotlivým parametrům. Například hodnotíte schopnosti (komunikaci, odbornost a spolehlivost) jednotlivých kolegů a respodent (v tomto případě kolega) hodnotí například číselně nebo slovně. Tento typ otázky také využijete také pro formulář s formulářovými poli uspořádanými v jednom sloupci. Ideálně využijete třeba pro dotazníky k eventům, kde je potřeba posbírat údaje o účastníkovi.

Matice - textové odpovědi

Otevřená textová otázka

Chcete znát upřímný názor či postoj respondenta? Dejte mu prostor vyjádřit se v otevřeném textovém poli. Tyto otázky zpravidla nemůžete rovnou vyhodnotit statisticky, ale pomohou vám lépe pochopit, jak respondent přemýšlí. Proto je někdy užitečné otevřené a uzavřené otázky kombinovat. V uzavřené otázce získáte odpověď na otázku „co?“ a v otevřené otázce následně získáte odpověď na otázku „proč respondent takto odpovídal?“

Otevřená textová otázka

Otevřená textová otázka - číslo

Potřebujete odpověď pouze v číselném formátu? Otázka typu číslo vypadá stejně jako obyčejná otevřená otázka, tedy textové pole. U této otázky však můžete nastavit typ odpovědi na číslo a pole v dotazníku nedovolí vepsat nic jiného než číslo. Otázka se skvěle hodí, když chcete zjistit třeba přesný věk či počet dětí, nebo jakékoliv jiné konkrétní číslo.

Otevřená textová otázka - číslo

Otevřená textová otázka - datum

Netrapte se tím, že respondenti zadávají datum v různých formátech. Využijte typ otázky datum a nechte respondenty si vybrat konkrétní datum přímo z kalendáře, který se jim zobrazí. Datum se uloží v jednotném formátu. Statistické vyhodnocení pro vás pak bude mnohem rychlejší a jednodušší.

Otevřená textová otázka - datum

Otevřená textová otázka - e-mail

Když sbíráte kontakt na respondenty, pomůže vám otázka typu e-mail ohlídat, že respondenti zadali e-mailovou adresu ve správném tvaru. Neskončete pouze u získání e-mailu. Využijte odpovědi respondenta spojené s jeho e-mailovou adresou třeba ve vašem e-mail marketingu. Nezapomeňte však, že e-mailová adresa podléhá ochraně osobních údajů a měli byste upozornit respondenta, jak ji budete zpracovávat.

Otevřená textová otázka - e-mail

Otevřená textová otázka - místo

U této otázky Survio respondenta upozorní, aby vyplnil adresu nebo název nějakého místa. Když využíváte specifický typ otázky, pomáháte respondentovi, aby rychle pochopil, na co se ho ptáte. Projde tak dotazníkem rychleji a vy získáte správnou informaci.

Otevřená textová otázka - místo

Vlastní text

Potřebujete vložit do dotazníku nejen otázky, ale i doplňující text? Aplikace Survio vám to umožní. Textem můžete v průběhu dotazníku vysvětlit doplňující souvislosti a pomoci respondentovi, aby se v dotazníku lépe orientoval. Tímto textem můžete uvést jednotlivé části dotazníku, aby respondent lépe pochopil čeho se týkají a jaký mají účel. Můžete sem přidat i obrázek a tak vizuálně dotazník zatraktivnit a zpřehlednit.

Vlastní text

Teď už víte, jaké typy otázek můžete v dotazníku používat. Tak to rovnou vyzkoušejte!

Vytvořit dotazník zdarma