Všeobecné podmínky

Survio je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností Survio s.r.o., se sídlem Hlinky 995/70, Brno 603 00, Česká republika, tel.: +420 725 008 003, e-mail: support@survio.com.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Survio, včetně webu „www.survio.com“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Pravidla ochrany osobních údajů.

Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS) popsána v odstavci “Definice” a “Nabízené služby" v těchto podmínkách.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SURVIO (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB SURVIO SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY Survio. Společnost Survio s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky včetně ceníku podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.survio.com“. Společnost Survio s.r.o. se zavazuje oznámit uživatelům změnu těchto podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze podmínek. Uživatel má právo změnu podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi na adresu support@survio.com. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí podmínek. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto všeobecných podmínek je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná na www.survio.com/en/terms-and-conditions.

Všeobecné podmínky

Webová stránka Survio, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Survio s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při Vaší registraci na Survio (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Oddělením pro péči o zákazníky společnosti Survio.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, dotazníků, produktů a/nebo služeb Survio, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Survio“ odkazují na společnost Survio s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách Survio.com a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Survio. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.survio.com“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky/dotazníky Survio“ se odkazuje na stránky s dotazníky Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Survio vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena se Survio s.r.o.

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze
Základní verze nástroje Survio pro vytváření a provozování online dotazníků je zcela zdarma pro všechny uživatele.

2.2 Prémiové služby
Pro využití některé z nadstandardních funkcí si můžete zakoupit jednu nebo více Prémiových služeb. Přehled všech funkcí rozdělený do jednotlivých plánů.

Všechny služby poskytujeme v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy. Na nezbytné aktualizace budete upozorněni. Aktualizace služby probíhá automaticky bez nutnosti aktivity na straně uživatele. Pro funkčnost služby je nutné připojení k internetu.

3. Placené služby

3.1 Ceny
Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v amerických dolarech (USD). Přehled cen naleznete na stránce Ceník. Všechny zobrazované ceny (na Našem webu, ceníku, v aplikaci, apod.) jsou uvedeny bez DPH, jehož výše se určuje podle země ze které nakupujete. Koncové ceny včetně všech daní, poplatků a jiných peněžitých plnění uvidíte vždy ve svém nákupním košíku ještě před dokončením nákupu. Náklady na dodání nejsou účtovány.

3.2 Objednání Prémiových služeb
Všechny Naše Prémiové služby je možné objednat v Administraci aplikace Survio nebo na stránce Ceník na Našem webu. Pro další informace nebo pro objednání některé z Našich nadstandardních služeb se můžete obrátit na Naše Oddělení pro péči o zákazníky.

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1 Smlouva
Smlouva je uzavřena v následujících krocích:

a) Uživatel si vytvoří účet;

b) Zvolí si službu, o kterou má zájem;

c) Jedná-li se o placenou službu, objednávkový formulář obsahuje informace o celkové ceně, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění;

d) Před zasláním objednávky je Uživatelům umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Uživatel kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.

Závazná smlouva o poskytování služeb vzniká v okamžiku kdy uživatel (Vy) akceptujete Naše Všeobecné podmínky a realizujete platbu.

Potvrzení přijetí objednávky Vám bude doručeno e-mailem na zadanou adresu. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována ze strany Survio v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu. Smlouva se uzavírá v jazyce, ve kterém jsou obchodní podmínky, které odsouhlasíte.

4.2 Doba trvání smlouvy a zrušení smlouvy
Smlouva o nákupu balíčků služeb je automaticky obnovována na základě zvolené periody zvoleného předplatného - měsíční, roční - a to až do okamžiku kdy si Uživatel zruší předplatné, což může učinit kdykoliv v Administraci systému Survio, sekce "Můj účet", záložka Předplatné & Faktury (více informací v sekci 5 - Platby, poplatky a náhrady).

Vyhrazujeme si právo, po 30 dnech od vypršení Prémiových služeb, kdykoliv smazat všechna Vaše data, včetně dotazníků, nasbíraných odpovědí, výsledků a to bez předchozího upozornění.

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Naši partneři pro zpracování plateb
Pro zpracování a zprocesování Vašich plateb za služby Survio, využíváme služeb externích partnerů - třetích stran, tzv. “Payment Processor”. Zprocesování plateb tak podléhá Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů našeho Payment Processora, navíc nad tyto Naše Všeobecné podmínky. Námi využívaní Payment Processoři jsou:

a) společnost cleverbridge AG v souladu s Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti cleverbridge, a

b) společnost Stripe Payments Europe Limited v souladu s Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Stripe Payments Europe.

Poznámka: Payment processora, který zpracovával Vaši platbu určíte podle označení uvedeného na doručené faktuře. Faktury označené FVS-(…) značí, že platba byla zpracována společností Stripe Payments Europe Limited, faktury označené AKD-(…), příp. BKD-(…) značí zpracování Vaší platby společností cleverbridge AG.

Nad výkonem ani nad bezpečností Payment processora neneseme odpovědnost ani nad ním nemáme žádnou kontrolu. Souhlasíte s tím, že nám prostřednictvím Payment Processora zaplatíte všechny poplatky za ceny, které jsou platné pro jakýkoli nákup v souladu s příslušnými platebními podmínkami. Souhlasíte s tím, že platbu provedete pomocí způsobu platby, který jste si zvolili na svém účtu. Vyhrazujeme si právo opravit nebo nařídit našemu zpracovateli plateb opravit vzniklé chyby, a to i v případě, že již byla požadována nebo přijata platba.

Poznámka: Kdykoli budete mít jakékoliv dotazy / žádosti týkající se Vašich plateb s prefixem platby AKD- nebo BKD-, doporučujeme kontaktovat oddělení zákaznické péče cleverbridge AG. Pro dotazy / žádosti týkající se plateb s prefixem FVS- kontaktujte přímo naši zákaznickou podporu.

Společnost Survio nemá přístup k údajům o platbách (více informací o platebních metodách a zabezpečení naleznete v odstavci 5.7).

5.2 Poplatky
Některé části služeb/funkce jsou zpoplatněné (takové doplňkové služby nazýváme "Prémiové služby"). Chcete-li například nahrát své logo do dotazníků, budete si muset aktivovat příslušné předplatné Prémiových služeb. Prémiové služby zůstanou v platnosti, dokud nebudou zrušeny nebo ukončeny v souladu s touto smlouvou. Před zaplacením nákupu se vždy dozvíte konečné ceny za vybrané Prémiové služby, včetně všech případných dodatečných poplatků, DPH apod. Všechny poplatky se objeví na faktuře, kterou po zaplacení naleznete v Administraci Vašeho Survio účtu v části "Můj účet", v záložce "Předplatné & Faktury", pokud není uvedeno jinak.

5.3 Automatické obnovy předplatného
Abychom byli schopni zajistit poskytování nepřetržitých služeb, budeme vám automaticky účtovat poplatky za předplatné Prémiových služeb od data, kdy odešlete první platbu, a poté po každém obnovovacím období až do zrušení předplatného. Pokud si vyberete měsíční předplatné, bude každé fakturační obnovovací období jeden měsíc. Pokud si vyberete roční předplatné, bude každé fakturační obnovovací období jeden rok.

Příklady:

1) Zakoupíte si měsíční předplatné 23.5.2018, obnovovací období je jeden měsíc. Další platba bude tedy automaticky provedena 23.6.2018, a tak dále až do okamžiku, kdy si zrušíte předplatné (zakážete automatické obnovy plateb).

2) Zakoupíte si roční předplatné 23.5.2018, obnovovací období je jeden rok. Další platba bude tedy automaticky provedena 23.5.2019, a tak dále až do okamžiku, kdy si zrušíte předplatné (zakážete automatické obnovy plateb).

Příslušnou částku Vám budeme automaticky účtovat pomocí platební metody, kterou jste si u nás vybrali při první platbě (platební metodu je možné kdykoliv změnit). Automatické obnovení můžete kdykoli zakázat prostřednictvím Administrace Vašeho Survio účtu, v sekci "Můj účet", v záložce “Předplatné & Faktury” nebo kontaktováním Našeho oddělení péče o zákazníky.

5.4 Nezaplacení poplatků
Pokud nezaplatíte včas Vaše předplatné, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit Váš přístup k Prémiovým službám, což může vést ke ztrátě Vašich dat spojených s touto službou, k omezením funkčnosti dotazníků i aplikace.

5.5 Chargebacky
Pokud kontaktujete svou banku nebo společnost Vaší platební karty za účelem odmítnutí, vrácení platby nebo si vyžádáte jiným způsobem vrácení platby ("Chargeback"), můžeme Váš účet automaticky ukončit. Máte-li otázky ohledně platby, kterou jste učinili, doporučujeme, abyste Nás před podáním Chargebacku kontaktovali. Vyhrazujeme si právo případné Chargebacky zpochybnit.

5.6 Žádosti o náhradu
Jak již bylo uvedeno výše, předplatné Prémiových služeb můžete kdykoli zrušit ve svém Survio účtu v sekci "Můj účet", v záložce “Předplatné & Faktury”. Zrušení předplatného nezakládá žádný nárok na vrácení peněz za nevyčerpané období. Tímto úkonem zakážete automatické obnovy poplatků. Nebudou Vám nadále účtovány žádné další poplatky. Prémiové služby zůstanou aktivní pouze do konce již předplaceného období.

O vrácení peněz je možné požádat pouze pro:

a) První platbu předplatného a to do 14 dnů od nákupu a pouze v případě nevyužití Prémiových služeb (za využití Prémiových služeb se např. považuje nahrání loga, navýšení limitu odpovědí, stažení dat v jakémkoliv z formátů (XLS, DOC, PDF, PPT, aj.), nastavení logiky, vlastní děkovací stránky, apod. Přehled všech prémiových služeb naleznete zde.
Všechny další nákupy (např. druhý, třetí, čtvrtý), včetně automatického obnovení služeb prováděných opakovaným placením, nebudou vráceny. Uzavřením smlouvy a úhradou poplatku Nám udělujete výslovný souhlas s poskytováním služby ihned po uzavření smlouvy. Jelikož Vám bude služba poskytnuta ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je zákonem pro spotřebitele stanovena, zaniká vám právo od smlouvy odstoupit, a to ve chvíli, kdy už jste službu prokazatelně začali čerpat.

(b) Případy vícenásobných (duplicitních) plateb.

(c) Případy kdy se nepodařilo doručit produkt.

(d) Z důvodů technických chyb, které se nám nepodařilo odstranit do 10 pracovních dní od nahlášení chyby.

PRO ŽÁDOST O VRÁCENÍ PENĚZ VŽDY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:

a) V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA VAŠE PLATBA (s kódem na faktuře AKD- nebo BKD-) ZPRACOVÁNA ZE STRANY CLEVERBRIDGE AG, JE TŘEBA VŽDY KONTAKTOVAT PŘÍMO CLEVERBRIDGE AG (více informací v odstavci 5.1).

b) V OSTATNÍCH PŘÍPADECH (pro platby s kódem na faktuře FVS-), JE TŘEBA VŽDY KONTAKTOVAT NAŠI ZÁKAZNICKOU PODPORU.

Poznámka: Survio si vyhrazuje právo přezkoumat důvod vrácení peněz, který jste uvedli a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

5.7 Platební údaje
Společnost Survio prohlašuje, že nemá přístup k citlivým údajům týkajícím se platebních metod zadaných uživatelem ani tyto informace nikam neukládá. Pouze subjekt odpovídající za platební proces (Payment Processor) má k těmto údajům, z důvodu zpracování plateb, přístup.

Uživatel je zodpovědný za to, že údaje o platební kartě jsou aktuální a že aktualizuje veškeré změny prostřednictvím Administrace svého Survio účtu, v sekci "Můj účet".

Pokud nelze platbu zpracovat, bude uživatel informován o možnosti zrušit smlouvu o poskytování Prémiových služeb (viz odstavec 5.4).

5.8 Náklady na prostředky komunikace na dálku.
Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. Používání služeb

V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání služeb Survio. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

6.1 Obsah
Jako uživatel Survio se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Survio (dotazníků) žádný obsah či materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány obsah a materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Survio či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

6.2 Vlastnictví obsahu
Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Survio stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

6.3 Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

6.4 Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Survio, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Survio.

6.5 Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

6.6 SPAM
Nebudete propagovat Váš Survio projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

6.7 Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností Survio) k tvorbě Survio dotazníku ani k přístupu nebo úpravě Survio dotazníku.

6.8 Obcházení
Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Survio služby nebo funkce.

7. Povinnosti uživatele

1. Není povoleno zpřístupnit své uživatelské účty třetím osobám. Máte-li zájem do Vaší firmy (organizace) zakoupit více prémiových účtů pro své zaměstnance, kontaktujte nás. Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na míru.

2. Uchovávejte své přístupové údaje a osobní heslo na bezpečném místě, abyste zabránili přístupu třetích stran.

3. Z bezpečnostních důvodů měňte v pravidelných intervalech heslo. Pokud máte podezření, že třetí osoba zná heslo, musíte si je okamžitě změnit.

8. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Survio, nebo součásti dodávané společně se stránkami Survio, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Survio nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Survio nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

9. Osobní údaje a soukromí

9.1 Legislativní rámec
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.2 Správce a zpracovatel osobních údajů
Vzhledem ke skutečnosti, že Vám poskytujeme datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím systému Survio, vezměte na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uložíte na naše servery, vystupujete v pozici správce osobních údajů a Survio v pozici zpracovatele osobních údajů. Jste povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

9.3 Smlouva o zpracování osobních údajů
Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

9.4 Zpracování dat
Na různých stránkách Survio můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.

9.5 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky prostřednictvím kontaktního e-mailu support@survio.com.

9.6 Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

9.7 Registrace
Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Survio. To Vás opravňuje provozovat dotazníky na systému Survio. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Survio písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

9.8 Zodpovědnost vůči respondentům
Vy jste osoba, která vytváří dotazníky a provádí průzkumy online a Respondent je osoba, která na tyto průzkumy odpovídá. Za účelem zajištění řádného užívání služeb ze strany Respondentů se zavazujete jim umožnit seznámení se s těmito Všeobecnými podmínkami a získat jejich souhlas s tímto dokumentem.

10. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Survio a může být provedeno i bez udání důvodu. Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platným ve Vaší zemi. Chcete-li Nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, klikněte prosím zde.

11. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Survio a může být provedeno i bez udání důvodu.

12. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ SURVIO JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SURVIO JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY SURVIO.

12.1 Třetí strany
Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Survio, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Survio v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

12.2 Vyloučení záruky
Survio, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

a) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;

b) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;

c) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;

d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Survio, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách. Survio se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Vadu jste povinni nám oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na e-mailovou adresu support@survio.com. Můžete požadovat odstranění vady. Neodstraníme-li vadu, projeví-li se vada i po odstranění, je-li vada podstatným porušením smlouvy nebo vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze službu řádně užívat, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Odstoupit od smlouvy není možné, je-li vada jen nevýznamná.

13. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SURVIO, JEHO POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 13.1 AŽ 13.3.

13.1 Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vaším přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;

b) Jakýchkoli změn, které může Survio učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);

c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;

d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;

e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně;

f) Jakákoliv opatření přijatá v rámci moderace potenciálně závadného obsahu.

13.2 Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti Survio vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1 jsou platná, ať už Survio bylo nebo nebylo upozorněno na možné ztráty, nebo si jich mohlo či mělo být vědomo. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

13.3 Informace poskytované na stránkách Survio
Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;

b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Survio, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti Survio;

c) Kvalitu, přesnost ani vhodnost Survio stránek, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;

d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek Survio.

14. Nařízení o digitálních službách (DSA)

Survio poskytuje služby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2022/2065 ze dne 19. 10. 2022, o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES („DSA“).

Za tímto účelem zřídilo kontaktní místo pro orgány členských států, Komisi, sbor a příjemce služby ve smyslu čl. 11 a 12 DSA, kterým je sídlo společnosti na adrese Hlinky 995/70, Brno 603 00, Česká republika, popř. e-mail: support@survio.com. Při komunikaci s kontaktním místem lze použít češtinu a angličtinu.

Survio si vyhrazuje možnost přijmout opatření v případě nabytí podezření o obsahu, který je nezákonný či který porušuje smluvní podmínky. Opatření mohou zahrnovat např. (i) veškerá omezení viditelnosti konkrétních informací poskytnutých příjemcem služby, včetně odstranění obsahu, znemožnění přístupu k obsahu nebo přiřazení horší pozice tomuto obsahu ve vyhledávání; (ii) pozastavení, ukončení nebo jiné omezení peněžních plateb; (iii) úplné nebo částečné pozastavení nebo ukončení poskytování služby; (iv) pozastavení nebo zrušení účtu příjemce služby. V případě přijetí takového opatření bude dotčený uživatel informován v rozsahu čl. 17 odst. 3 DSA, pokud budou Surviu známy jeho elektronické kontaktní údaje.

Uživatelé a respondenti mohou Surviu oznamovat výskyt konkrétních informací, které považují za nezákonné, a to prostřednictvím odkazu v konkrétním formuláři anebo prostřednictvím formuláře dostupného zde. Survio bez zbytečného odkladu oznámí přijetí takového oznámení. V případě, že podatel chce být vyrozuměn o výsledku prošetření oznámení, musí poskytnout své elektronické kontaktní informace.

Při plnění povinností dle DSA Survio jedná včas, objektivně, přiměřeně a s náležitou péčí, přičemž patřičně přihlíží k právům a oprávněným zájmům všech dotčených stran, včetně základních práv příjemců služby, například svobody projevu, svobody a plurality médií a jiných základních práv a svobod, jak jsou zakotvena v Listině.

Survio si vyhrazuje možnost použít automatizované postupy pro detekci obsahu porušujícího smluvní podmínky či zákon. V případě moderace obsahu za použití automatizovaného postupu o tom bude dotčený uživatel informován.

15. Zpětná vazba, vyřizování stížností, kodexy chování

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v Survio připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte Naše Oddělení péče o zákazníky, nebo pošlete e-mail na adresu support@survio.com.

Vyřizování stížností Uživatelů – spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím Našeho Oddělení péče o zákazníky, nebo pošlete e-mail na adresu support@survio.com. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele – spotřebitele zašleme na elektronickou adresu Uživatele – spotřebitele.

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování.

16. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1.

17. Volba práva, řešení sporů

Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi námi a Vámi při uzavření smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Spory budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem v České republice dle sídla Survio.

Poslední úpravy 20. prosince 2023.

Chci nabídku

Začněte s dotazníky teď!

  • Vytvořte dotazník Intuitivní editor dotazníku, 100+ předpřipravených vzorů dotazníků
  • Sbírejte odpovědi Pro mobilní zařízení, sběr odpovědí na různých kanálech, trackování identity
  • Analyzujte výsledky Rychlá a srozumitelná analýza, přehledné reporty na jedno kliknutí
  • Přejděte na Survio PRO Správa uživatelů, vlastní dashboardy, integrace, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013