Všeobecné podmínky

Survio je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „Survio s.r.o.“, se sídlem Hlinky 70, Brno 603 00, Česká republika.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Survio, včetně webu „www.survio.com“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Pravidla ochrany osobních údajů.

Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS) popsána v odstavci “Definice” a “Nabízené služby" v těchto podmínkách.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SURVIO (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB SURVIO SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY Survio. Společnost Survio s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky včetně ceníku podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.survio.com“. Společnost Survio s.r.o. se zavazuje oznámit uživatelům změnu těchto podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze podmínek. Uživatel má právo změnu podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi na adresu support@survio.com. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí podmínek. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí této smlouvy je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná na www.survio.com/en/terms-and-conditions.

Všeobecné podmínky

Webová stránka Survio, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Survio s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při Vaší registraci na Survio (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Oddělením pro péči o zákazníky společnosti Survio.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, dotazníků, produktů a/nebo služeb Survio, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Survio“ odkazují na společnost Survio s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách Survio.com a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Survio. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.survio.com“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky/dotazníky Survio“ se odkazuje na stránky s dotazníky Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Survio vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena se Survio s.r.o.

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze
Základní verze nástroje Survio pro vytváření a provozování online dotazníků je zcela zdarma pro všechny uživatele.
Zde si můžete prohlédnout aktuální popis Našich služeb.

2.2 Prémiové služby
Pro využití některé z nadstandardních funkcí si můžete zakoupit jednu nebo více Prémiových služeb.
Přehled všech funkcí rozdělený do balíčků.

3. Placené služby

3.1 Ceny
Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v amerických dolarech (USD). Přehled cen naleznete na stránce Ceník. Všechny zobrazované ceny (na Našem webu, ceníku, v aplikaci, apod.) jsou uvedeny bez DPH, jehož výše se určuje podle země ze které nakupujete. Koncové ceny uvidíte vždy ve svém nákupním košíku ještě před dokončením nákupu.

3.2 Objednání Prémiových služeb
Všechny Naše Prémiové služby je možné objednat v Administraci aplikace Survio, na stránce Ceník nebo na stránce Přehled funkcí na Našem webu. Pro další informace nebo pro objednání některé z Našich nadstandardních služeb se můžete obrátit na Naše Oddělení pro péči o zákazníky.

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1 Smlouva
Závazná smlouva o poskytování služeb vzniká v okamžiku kdy uživatel (Vy) akceptujete Naše Všeobecné podmínky a realizujete platbu.

4.2 Doba trvání smlouvy a zrušení smlouvy
Smlouva o nákupu balíčků služeb je automaticky obnovována na základě zvolené periody zvoleného předplatného - měsíční, roční - a to až do okamžiku kdy si Uživatel zruší předplatné, což může učinit kdykoliv v Administraci systému Survio, sekce "Můj účet" (více informací v sekci 5 - Platby, poplatky a náhrady).

Vyhrazujeme si právo, po 30 dnech od vypršení Prémiových služeb, kdykoliv smazat všechna Vaše data, včetně dotazníků, nasbíraných odpovědí, výsledků a to bez předchozího upozornění.

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Náš partner pro zpracování plateb
Pro zpracování a zprocesování Vašich plateb za služby Survio, využíváme služeb externího partnera - třetí strany, tzv. “Payment Processor”. Zprocesování plateb tak podléhá Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů našeho Payment Processora, navíc nad tyto Naše Všeobecné podmínky. Naším aktuálním Payment Processorem je společnost cleverbridge AG v souladu s Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti cleverbridge. Nad výkonem ani nad bezpečností Payment processora neneseme odpovědnost ani nad ním nemáme žádnou kontrolu. Souhlasíte s tím, že nám prostřednictvím Payment Processora zaplatíte všechny poplatky za ceny, které jsou platné pro jakýkoli nákup v souladu s příslušnými platebními podmínkami. Souhlasíte s tím, že platbu provedete pomocí způsobu platby, který jste si zvolili na svém účtu. Vyhrazujeme si právo opravit nebo nařídit našemu zpracovateli plateb opravit vzniklé chyby, a to i v případě, že již byla požadována nebo přijata platba.

Poznámka: Kdykoli budete mít jakékoliv dotazy / žádosti týkající se Vašich plateb, doporučujeme kontaktovat oddělení zákaznické péče cleverbridge AG. Společnost Survio nemá přístup k údajům o platbách (více informací o platebních metodách a zabezpečení naleznete v odstavci 5.7).

5.2 Poplatky
Některé části služeb/funkce jsou zpoplatněné (takové doplňkové služby nazýváme "Prémiové služby"). Chcete-li například nahrát své logo do dotazníků, budete si muset aktivovat příslušné předplatné Prémiových služeb. Prémiové služby zůstanou v platnosti, dokud nebudou zrušeny nebo ukončeny v souladu s touto smlouvou. Před zaplacením nákupu se vždy dozvíte konečné ceny za vybrané Prémiové služby, včetně všech případných dodatečných poplatků, DPH apod. Všechny poplatky se objeví na faktuře, kterou po zaplacení naleznete v Administraci Vašeho Survio účtu v části "Můj účet", pokud není uvedeno jinak.

5.3 Automatické obnovy předplatného
Abychom byli schopni zajistit poskytování nepřetržitých služeb, budeme vám automaticky účtovat poplatky za předplatné Prémiových služeb od data, kdy odešlete první platbu, a poté po každém obnovovacím období až do zrušení předplatného. Pokud si vyberete měsíční předplatné, bude každé fakturační obnovovací období jeden měsíc. Pokud si vyberete roční předplatné, bude každé fakturační obnovovací období jeden rok.

Příklady:

Příslušnou částku Vám budeme automaticky účtovat pomocí platební metody, kterou jste si u nás vybrali při první platbě (platební metodu je možné kdykoliv změnit). Automatické obnovení můžete kdykoli zakázat prostřednictvím Administrace Vašeho Survio účtu, v sekci "Můj účet" nebo kontaktováním Našeho oddělení péče o zákazníky.

5.4 Nezaplacení poplatků
Pokud nezaplatíte včas Vaše předplatné, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit Váš přístup k Prémiovým službám, což může vést ke ztrátě Vašich dat spojených s touto službou, k omezením funkčnosti dotazníků i aplikace.

5.5 Chargebacky
Pokud kontaktujete svou banku nebo společnost Vaší platební karty za účelem odmítnutí, vrácení platby nebo si vyžádáte jiným způsobem vrácení platby ("Chargeback"), můžeme Váš účet automaticky ukončit. Máte-li otázky ohledně platby, kterou jste učinili, doporučujeme, abyste Nás před podáním Chargebacku kontaktovali. Vyhrazujeme si právo případné Chargebacky zpochybnit.

5.6 Žádosti o náhradu
Jak již bylo uvedeno výše, předplatné Prémiových služeb můžete kdykoli zrušit ve svém Survio účtu v sekci "Můj účet". Zrušení předplatného nazakládá žádný nárok na vrácení peněz za nevyčerpané období. Tímto úkonem zakážete automatické obnovy poplatků. Nebudou Vám nadále účtovány žádné další poplatky. Prémiové služby zůstanou aktivní pouze do konce již předplaceného období.

O vrácení peněz je možné požádat pouze pro:

PRO ŽÁDOST O VRÁCENÍ PENĚZ VŽDY KONTAKTUJTE CLEVERBRIDGE AG - náš zpracovatel plateb (více informací v odstavci 5.1).

Poznámka: Survio si vyhrazuje právo přezkoumat důvod vrácení peněz, který jste uvedli společnosti cleverbridge AG, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

5.7 Čas a způsob vrácení peněz
Podle odstavce 5.1 používáme pro zpracování plateb společnost cleverbridge AG. Jedná se o globální společnost zabývající se elektronickým obchodem, která prodává ve více než 200 zemích a nabízí širokou škálu lokálních platebních metod v závislosti na Vaší poloze. Během platebního procesu si můžete vybrat jak mezinárodní tak místních platební metody dle Vašich preferencí.

Společnost Survio prohlašuje, že nemá přístup k citlivým údajům týkajícím se platebních metod zadaných uživatelem ani tyto informace nikam neukládá. Pouze subjekt odpovídající za platební proces má k těmto údajům, z důvodu zpracování plateb, přístup. cleverbridge AG je certifikovaná entita - PCI Service Provider Level 1.

Uživatel je zodpovědný za to, že údaje o kreditní kartě jsou aktuální a že aktualizuje veškeré změny prostřednictvím Administrace svého Survio účtu, v sekci "Můj účet".

Pokud nelze platbu zpracovat, bude uživatel informován o tom, že Survio nebo cleverbridge AG může zrušit smlouvu o poskytování Prémiových služeb (viz odstavec 5.4).

6. Používání služeb

V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání služeb Survio. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

6.1 Obsah
Jako uživatel Survio se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Survio (dotazníků) žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Survio či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

6.2 Vlastnictví obsahu
Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Survio stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

6.3 Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

6.4 Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Survio, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Survio.

6.5 Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

6.6 SPAM
Nebudete propagovat Váš Survio projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

6.7 Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností Survio) k tvorbě Survio dotazníku ani k přístupu nebo úpravě Survio dotazníku.

6.8 Obcházení
Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Survio služby nebo funkce.

7. Povinnosti uživatele

8. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Survio, nebo součásti dodávané společně se stránkami Survio, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Survio nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Survio nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

9. Osobní údaje a soukromí

9.1 Legislativní rámec
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.2 Správce a zpracovatel osobních údajů
Vzhledem ke skutečnosti, že Vám poskytujeme datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím systému Survio, vezměte na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uložíte na naše servery, vystupujete v pozici správce osobních údajů a Survio v pozici zpracovatele osobních údajů. Jste povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

9.3 Smlouva o zpracování osobních údajů
Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

9.4 Zpracování dat
Na různých stránkách Survio můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.

9.5 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky.

9.6 Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

9.7 Registrace
Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Survio. To Vás opravňuje provozovat dotazníky na systému Survio. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Survio písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

9.8 Zodpovědnost vůči respondentům
Vy jste osoba, která vytváří dotazníky a provádí průzkumy online a Respondent je osoba, která na tyto průzkumy odpovídá. Do té míry jste zodpovědní:

10. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Survio a může být provedeno i bez udání důvodu. Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platným ve Vaší zemi. Chcete-li Nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, klikněte prosím zde.

11. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Survio a může být provedeno i bez udání důvodu.

12. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ SURVIO JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SURVIO JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY SURVIO.

12.1 Třetí strany
Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Survio, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Survio v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

12.2 Vyloučení záruky
Survio, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Survio, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.Survio se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

13. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SURVIO, JEHO POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 13.1 AŽ 13.3.

13.1 Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vaším přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

13.2 Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti Survio vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1 jsou platná, ať už Survio bylo nebo nebylo upozorněno na možné ztráty, nebo si jich mohlo či mělo být vědomo. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

13.3 Informace poskytované na stránkách Survio
Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

14. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

15. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v Survio připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte Naše Oddělení péče o zákazníky, nebo pošlete e-mail na adresu support@survio.com

Poslední úpravy 20. května 2018.

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Rezervovat demo

Digicert

Registrujte se zde

Vytvořit dotazník

Žádné kreditní karty.

Rezervovat demo

Digicert