Menu Přihlášení

Všeobecné podmínky

Survio je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „Survio s.r.o.“, se sídlem Hlinky 70, Brno 603 00, Česká republika.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Survio, včetně webu „www.survio.com“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SURVIO (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB SURVIO SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY Survio. Společnost Survio s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.survio.com“, společnost není povinna oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí této smlouvy je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná na www.survio.com.

Všeobecné podmínky

Webová stránka Survio, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Survio s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při Vaší registraci na Survio (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Oddělením pro péči o zákazníky společnosti Survio.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb Survio, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Survio“ odkazují na společnost Survio s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách Survio.com a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Survio. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.survio.com“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky Survio“ se odkazuje na stránky s dotazníky Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Survio vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena se Survio s.r.o.

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze
Základní verze nástroje Survio pro vytváření a provozování online dotazníků je zcela zdarma pro všechny uživatele. Přesný a aktuální popis Našich služeb naleznete na stránkách Ceník.

2.2 Prémiové služby
Pro využití některé z nadstandardních funkcí si můžete zakoupit jednu nebo více Prémiových služeb. Přesný a aktuální popis Našich služeb naleznete na stránkách Ceník.

3. Placené služby

3.1 Ceny
Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v amerických dolarech (USD). Přehled cen naleznete na stránce Ceník.

3.2 Objednání Prémiových služeb
Všechny Naše Prémiové služby je možné objednat v Administraci Vašeho projektu. Pro další informace nebo pro objednání některé z Našich nadstandardních služeb se můžete obrátit na Naše Oddělení pro péči o zákazníky.

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1 Smlouva
Závazná smlouva je iniciována mezi Vámi a Survio v okamžiku objednávky a je potvrzena úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, a ve správě Vašeho účtu je k dispozici faktura v sekci „Můj účet“ pod odkazem „Historie objednávek“. Během prvních 15 dnů od úspěšného dokončení platby můžete požádat o zrušení objednaných služeb. Tento proces podléhá zvláštním podmínkám a pravidlům (viz odstavec 5.4).

4.2 Zrušení smlouvy
O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci Vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.

4.3 Doba trvání smlouvy
Smlouvy o nákupu balíčků služeb se uzavírají na 1 měsíc až 1 rok trvání. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta.

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Metody platby
Prémiové služby je možné platit kreditní kartou, službou PayPal, bankovním převodem na účet a dalšími způsoby platby, které se mohou v různých zemích lišit.

V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoli Survio.

Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Survio není zodpovědno za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému Variabilnímu symbolu.

5.2 Datum platby a Datum aktivace
Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.

5.3 Žádosti o vrácení peněz
Všechny Prémiové služby je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. Vrácení peněz je možné pouze v případě Vašeho prvního nákupu Prémiových služeb. 15denní lhůta vrácení peněz se nevztahuje na opakované platby, a to ani v případě automatického obnovení služeb. Upozorňujeme, že vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností.Chcete-li požádat o zrušení objednávky, musíte poslat e-mail Našemu Oddělení péče o zákazníky (viz článek 4).Pro zrušení objednávky online dotazníků v 15denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak Naše služby vylepšit.V případě žádosti o zrušení ostatních Prémiových služeb (s výjimkou online dotazníků), musíte poskytnout důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:

Poznámka: Survio si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

5.4 Čas a způsob vrácení peněz
Vrácení platby proběhne během 60 dnů od data, kdy Survio obdrželo žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo stejného způsobu platby, který byl využit pro platbu nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace Prémiových služeb se provádí současně s vrácením peněz.

6. Používání služeb

V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání služeb Survio. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

6.1 Obsah
Jako uživatel Survio se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Survio žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Survio či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

6.2 Vlastnictví obsahu
Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Survio stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

6.3 Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

6.4 Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Survio, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Survio.

6.5 Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

6.6 SPAM
Nebudete propagovat Váš Survio projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

6.7 Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností Survio) k tvorbě Survio dotazníku ani k přístupu nebo úpravě Survio dotazníku.

6.8 Obcházení
Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Survio služby nebo funkce.

7. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Survio, nebo součásti dodávané společně se stránkami Survio, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Survio nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Survio nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

8. Soukromí

8.1 Legislativa
Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech Vašich osobních informací námi shromážděných.

8.2 Zpracování dat
Na různých stránkách Survio můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.

8.3 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník projektu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky, a to prostřednictvím odkazu ve Vašem Survio projektu, nebo prostřednictvím Kontaktů na našich webových stránkách.

8.4 Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

8.5 Registrace
Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Survio. To Vás opravňuje provozovat Dotazníky na systému Survio. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace.
Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Survio písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

9. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Survio a může být provedeno i bez udání důvodu.Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší zemi. Chcete-li Nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, klikněte prosím zde.

10. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Survio a může být provedeno i bez udání důvodu.

11. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ SURVIO JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SURVIO JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY SURVIO.

11.1 Třetí strany
Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Survio, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Survio v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

11.2 Vyloučení záruky
Survio, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Survio, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.Survio se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

12. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 11) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SURVIO, JEHO POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 12.1 AŽ 12.3.

12.1 Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

12.2 Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti Survio vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 12.1 jsou platná, ať už Survio bylo nebo nebylo upozorněno na možné ztráty, nebo si jich mohlo či mělo být vědomo. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

12.3 Informace poskytované na stránkách Survio
Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

13. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

14. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v Survio připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte Naše Oddělení péče o zákazníky, nebo pošlete e-mail na adresu support@survio.com

Poslední úpravy 13.srpna 2014.