Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

360° Feedback

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Vilken är din arbetsposition?
Obligatoriskt svar

2 Vänligen definiera vilken arbetsrelation du har till "anställds namn"?
Obligatoriskt svar

3 Hur ofta är du i kontakt med "anställds namn"?
Obligatoriskt svar

4 Hur skulle du utvärdera "anställds namn"s arbetsprestation?
Obligatoriskt svar

5 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s kundfokus:
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Förändrar och anpassar arbetsprocesser för att möta kundernas skiftande behov.
Söker och föreslår sätt att överträffa kundernas förväntningar.
Söker nya sätt att tjäna kunder genom att använda kreativa lösningar.
Insisterar på att möta kundernas förväntningar gällande leveransrättidighet.
Ser till att hans / hennes arbete är felfritt och av högsta kvalitet.

6 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s affärsfokus:
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Han / hon vet vad vår organisations vision och riktning är.
Känner de viktigaste förändringar som påverkar vårt företag och industri.
Förstår hur våra uppdrag bidrar till företagets framgång.
Spenderar pengar och använder resurser med sparsamhet och försiktighet.
Ställer tydliga mål och delmål som är både realistiska och utmanande.

7 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s resultatorientation:
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Ständigt får sitt jobb gjort med utmärkta resultat.
Förekommer och övervinner problemer innan de utvecklas i en krissituation.
Tar personigt ansvar för resultat.
Identifierar och fokuserar på viktiga frågor som påverkar prestanda.
Tar korrigerande åtgärder i tid för otillfredsställande resultat.

8 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s ledning:
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Tar ansvar för problem i stället för att skylla på andra.
Håller personlig ledning på en hög nivå även när han / hon är tvungen att kompromissa.
Hanterar stressiga situationer väl utan att bli nervös eller spänd.
Motiverar medarbetare att samarbeta och hjälpa varandra.
Är ett bra exempel på beteendet han / hon kräver.

9 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s kommunikation:
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Ger alltid en uppriktig feedback utan att förolämpa människor eller behandla dem nedlåtande.
Diskuterar problem och konflikter utan att personligt attackera andra.
Frågar efter andras åsikter innan viktiga beslut fattas.
Möjliggör för andra att få tacka nej och uttrycka sina åsikter.
Lyssnar alltid uppmärksamt till andra utan att avbryta dem.

10 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s personliga initiativ:
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Ständigt påpekar att det finns möjligheter till förbättring och utveckling.
Är inte rädd för att ta emot nya idéer och lösningar.
Utmanar nuvarande affärsmetoder till förmån för nya och innovativa lösningar.
Söer nya metoder och teknologier för att övervinna alla hinder.
Är villig att experimentera och prova nya idéer även om de inte är hans / hennes egna.

11 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s planering och ogranisering :
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Prioriterar arbetsuppgifter så att de viktigaste uppgifter är slutförda först.
Förbättrar effektiviteten i varje aspekt av arbetet.
Planerar arbetsuppgifter så att arbetsbörda är i jämnvikt.
Slösar inte bort sin tid.
Hanterar sitt arbete med precision och ett öga för detaljer.

12 Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s beslutsfattande :
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Ser till att det finns tillräckligt med tid och resurser innan han / hon gör åtaganden
Har befogenhet att fatta viktiga beslut utan att behöva ansöka om godkännande från sina överordnade.
Utvärderar tillgängliga alternativ innan han / hon fattar viktiga beslut.
Väntar inte onödigt länga för att fatta beslut.
Involverar andra i sina beslut om när, var och vad som kommer att ske.

13 Finns det någonting du särskilt tycker om med att samarbeta med "anställds namn"?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar