360° Feedback

360° Feedback

Popularitet: 136 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

360° Feedback

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Vilken är din arbetsposition?

 • Manager
 • Teamleader
 • Associerad medlem
 • Administration
 • Handledare

2. Vänligen definiera vilken arbetsrelation du har till "anställds namn"?

 • Överordnad
 • Medarbetare / kollega
 • Underordnad

3. Hur ofta är du i kontakt med "anställds namn"?

 • Varje dag
 • Varje vecka
 • En eller två gånger i månaden
 • Sällan
 • Aldrig

4. Hur skulle du utvärdera "anställds namn"s arbetsprestation?

 • Utmärk
 • Mycket bra
 • Bra
 • Genomsnittlig
 • Usel

5. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s kundfokus:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förändrar och anpassar arbetsprocesser för att möta kundernas skiftande behov.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Söker och föreslår sätt att överträffa kundernas förväntningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Söker nya sätt att tjäna kunder genom att använda kreativa lösningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Insisterar på att möta kundernas förväntningar gällande leveransrättidighet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ser till att hans / hennes arbete är felfritt och av högsta kvalitet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

6. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s affärsfokus:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Han / hon vet vad vår organisations vision och riktning är.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Känner de viktigaste förändringar som påverkar vårt företag och industri.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förstår hur våra uppdrag bidrar till företagets framgång.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Spenderar pengar och använder resurser med sparsamhet och försiktighet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ställer tydliga mål och delmål som är både realistiska och utmanande.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

7. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s resultatorientation:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ständigt får sitt jobb gjort med utmärkta resultat.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förekommer och övervinner problemer innan de utvecklas i en krissituation.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Tar personigt ansvar för resultat.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Identifierar och fokuserar på viktiga frågor som påverkar prestanda.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Tar korrigerande åtgärder i tid för otillfredsställande resultat.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

8. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s ledning:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Tar ansvar för problem i stället för att skylla på andra.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Håller personlig ledning på en hög nivå även när han / hon är tvungen att kompromissa.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Hanterar stressiga situationer väl utan att bli nervös eller spänd.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Motiverar medarbetare att samarbeta och hjälpa varandra.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Är ett bra exempel på beteendet han / hon kräver.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

9. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s kommunikation:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ger alltid en uppriktig feedback utan att förolämpa människor eller behandla dem nedlåtande.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Diskuterar problem och konflikter utan att personligt attackera andra.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Frågar efter andras åsikter innan viktiga beslut fattas.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Möjliggör för andra att få tacka nej och uttrycka sina åsikter.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Lyssnar alltid uppmärksamt till andra utan att avbryta dem.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

10. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s personliga initiativ:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ständigt påpekar att det finns möjligheter till förbättring och utveckling.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Är inte rädd för att ta emot nya idéer och lösningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Utmanar nuvarande affärsmetoder till förmån för nya och innovativa lösningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Söer nya metoder och teknologier för att övervinna alla hinder.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Är villig att experimentera och prova nya idéer även om de inte är hans / hennes egna.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

11. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s planering och ogranisering :

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Prioriterar arbetsuppgifter så att de viktigaste uppgifter är slutförda först.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förbättrar effektiviteten i varje aspekt av arbetet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Planerar arbetsuppgifter så att arbetsbörda är i jämnvikt.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Slösar inte bort sin tid.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Hanterar sitt arbete med precision och ett öga för detaljer.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

12. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s beslutsfattande :

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ser till att det finns tillräckligt med tid och resurser innan han / hon gör åtaganden

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Har befogenhet att fatta viktiga beslut utan att behöva ansöka om godkännande från sina överordnade.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Utvärderar tillgängliga alternativ innan han / hon fattar viktiga beslut.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Väntar inte onödigt länga för att fatta beslut.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Involverar andra i sina beslut om när, var och vad som kommer att ske.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

13. Finns det någonting du särskilt tycker om med att samarbeta med "anställds namn"?

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?