360° Feedback

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Vilken är din arbetsposition?

 • Manager
 • Teamleader
 • Associerad medlem
 • Administration
 • Handledare

2. Vänligen definiera vilken arbetsrelation du har till "anställds namn"?

 • Överordnad
 • Medarbetare / kollega
 • Underordnad

3. Hur ofta är du i kontakt med "anställds namn"?

 • Varje dag
 • Varje vecka
 • En eller två gånger i månaden
 • Sällan
 • Aldrig

4. Hur skulle du utvärdera "anställds namn"s arbetsprestation?

 • Utmärk
 • Mycket bra
 • Bra
 • Genomsnittlig
 • Usel

5. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s kundfokus:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förändrar och anpassar arbetsprocesser för att möta kundernas skiftande behov.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Söker och föreslår sätt att överträffa kundernas förväntningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Söker nya sätt att tjäna kunder genom att använda kreativa lösningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Insisterar på att möta kundernas förväntningar gällande leveransrättidighet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ser till att hans / hennes arbete är felfritt och av högsta kvalitet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

6. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s affärsfokus:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Han / hon vet vad vår organisations vision och riktning är.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Känner de viktigaste förändringar som påverkar vårt företag och industri.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förstår hur våra uppdrag bidrar till företagets framgång.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Spenderar pengar och använder resurser med sparsamhet och försiktighet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ställer tydliga mål och delmål som är både realistiska och utmanande.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

7. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s resultatorientation:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ständigt får sitt jobb gjort med utmärkta resultat.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förekommer och övervinner problemer innan de utvecklas i en krissituation.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Tar personigt ansvar för resultat.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Identifierar och fokuserar på viktiga frågor som påverkar prestanda.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Tar korrigerande åtgärder i tid för otillfredsställande resultat.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

8. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s ledning:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Tar ansvar för problem i stället för att skylla på andra.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Håller personlig ledning på en hög nivå även när han / hon är tvungen att kompromissa.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Hanterar stressiga situationer väl utan att bli nervös eller spänd.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Motiverar medarbetare att samarbeta och hjälpa varandra.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Är ett bra exempel på beteendet han / hon kräver.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

9. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s kommunikation:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ger alltid en uppriktig feedback utan att förolämpa människor eller behandla dem nedlåtande.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Diskuterar problem och konflikter utan att personligt attackera andra.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Frågar efter andras åsikter innan viktiga beslut fattas.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Möjliggör för andra att få tacka nej och uttrycka sina åsikter.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Lyssnar alltid uppmärksamt till andra utan att avbryta dem.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

10. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s personliga initiativ:

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ständigt påpekar att det finns möjligheter till förbättring och utveckling.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Är inte rädd för att ta emot nya idéer och lösningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Utmanar nuvarande affärsmetoder till förmån för nya och innovativa lösningar.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Söer nya metoder och teknologier för att övervinna alla hinder.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Är villig att experimentera och prova nya idéer även om de inte är hans / hennes egna.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

11. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s planering och ogranisering :

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Prioriterar arbetsuppgifter så att de viktigaste uppgifter är slutförda först.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Förbättrar effektiviteten i varje aspekt av arbetet.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Planerar arbetsuppgifter så att arbetsbörda är i jämnvikt.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Slösar inte bort sin tid.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Hanterar sitt arbete med precision och ett öga för detaljer.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

12. Vänligen utvärdera hur enig du är med följande påståenden gällande "anställds namn"s beslutsfattande :

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ser till att det finns tillräckligt med tid och resurser innan han / hon gör åtaganden

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Har befogenhet att fatta viktiga beslut utan att behöva ansöka om godkännande från sina överordnade.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Utvärderar tillgängliga alternativ innan han / hon fattar viktiga beslut.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Väntar inte onödigt länga för att fatta beslut.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Involverar andra i sina beslut om när, var och vad som kommer att ske.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

13. Finns det någonting du särskilt tycker om med att samarbeta med "anställds namn"?

500

Använd en mall - det är gratis

360° Feedback

Popularitet 151 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Använd en mall - det är gratis

Survio är en enkätprogramvara som passar alla.

Med våra enkätmallar är förderedelserna för enkäter löjligt enkla. Samla in återkopplingar effektivt och utan ansträngning.

Vad folk säger om oss

En marknadsföringschef, personalchef & säljansvarig delar sina erfarenheter med Survio.

Att skapa enkäter med Survio är verkligen enkelt. Det är lätt att navigera både som enkätskapare och respondent. Det går snabbt att göra unika undersökningar anpassade efter ditt och ditt företags syfte.

Nadja J. Marknadsföringsansvarig

Jag har kunnat skapa flera undersökningar på bara några minuter. Jag gillar särskilt funktionerna för datainsamling, analys, rapportering & export, som är avgörande för mitt arbete som personalansvarig.

Mark M. Personalansvarig

Jag rekommenderar starkt Survio eftersom det är användarvänligt och professionellt. Det är definitivt värt att uppdatera gratiskontot för att få mer avancerade funktioner och göra det till en integrerad del av ditt arbetsflöde.

Tobias C. Försäljningsdirektör

Till mallen får du även en i online enkätplattform. Med hjälp av den samlar du in uppgifter och förstår dem.

Skapa en enkät nu

Logga in Survio

Logga in

Glömt lösenord?

Digicert

Börja med enkäterna nu!

 • Skapa en enkät Intuitiv enkätredigerare, 100+ enkätmallar
 • Samla in svar För mobilenheter, insamling av svar på olika kanaler, identitetsspårning
 • Analysera enkätresultat Snabba och begripliga analyser, rapporter med ett klick
 • Samarbeta med Survio Användarhantering, anpassningsbara instrumentpaneler, integrationer, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013