Avslutande av Anställning Enkät

Avslutande av Anställning Enkät

Popularitet: 48 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Avslutande av Anställning Enkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Vilka är de viktigaste skälen till att lämna ditt arbete? Vänligen beskriv åtminstone 3 skäl med egna ord:

500

2. Hur effektivt har du fått använda dina kunskaper på din arbetsposition?

 • Oerhört effektivt
 • Ganska effektivt
 • Jag vet inte
 • Inte så effektivt
 • Inte alls effektivt

3. Hur enkelt var det att få de resurser du behövde för att kunna göra ditt jobb på det här företaget?

 • Oerhört enkelt
 • Ganska enkelt
 • Varken eller
 • Inte så enkelt
 • Inte alls enkelt

4. Hur mycket utrymme för din professionella utveckling hade du vid det här företaget?

 • Oerhört mycket
 • Tillräckligt mycket
 • Inte så mycket
 • Inget

5. Tycker du att din lön motsvarade det arbetet du utförde vid det här företaget?

 • Absolut
 • Förmodligen
 • Förmodligen inte
 • Absolut inte

6. Hur rättvist blev du behandlad av din chef på det här företaget?

 • Oerhört rättvist
 • Ganska rättvist
 • Varken eller
 • Ganska orättvist
 • Oerhört orättvist

7. Hur rättvist har din handledare belönat dig för ditt hårda arbete?

 • Oerhört rättvist
 • Ganska rättvist
 • Ganska orättvist
 • Oerhört orättvist

8. Hur realistiska var din handledares förväntningar på dig?

 • Oerhört realistiska
 • Ganska realistiska
 • Inte så realistiska
 • Inte alls realistiska

9. Hur rimliga var beslut som fattats av din handledare?

 • Oerhört rimliga
 • Ganska rimliga
 • Jag vet inte
 • Inte så rimliga
 • Inte alls rimliga

10. Hur ofta har din handledare lyssnat på andra anställdas (även dina) åsikter när något beslut fattades?

 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig

11. Var det svårt att tacka nej till något av handledarens förslag?

 • Oerhört svårt
 • Ganska svårt
 • Ganska enkelt
 • Oerhört enkelt

12. Hur väl har din handlerade kunnat hantera problemer inom sitt team?

 • Oerhört väl
 • Ganska väl
 • Varken väl eller dåligt
 • Ganska dåligt
 • Oerhört dåligt

13. Har samarbetet inom ditt team fungerat väl?

 • Oerhört väl
 • Ganska väl
 • Varken eller
 • Inte så väl
 • Inte alls väl

14. Hur ofta brukade du känna dig stressad eller överarbetad under en vanlig vecka?

 • Aldrig
 • Ibland
 • Ofta
 • Mycket ofta

15. Hur enkelt var det för dig att hitta balans mellan ditt arbetsliv och privatliv när du arbetade på vårt företag?

 • Oerhört enkelt
 • Ganska enkelt
 • Varken eller
 • Ganska svårt
 • Oerhört svårt

16. Hur säker kände du dig på din arbetsplats?

 • Oerhört säker
 • Ganska säker
 • Varken eller
 • Ganska osäker
 • Oerhört osäker

17. Hur trevlig och bekväm var din arbetsmiljö?

 • Oerhört trevlig
 • Ganska trevlig
 • Varken eller
 • Ganska otrevlig
 • Oerhört otrevlig

18. Har din arbetsmiljö påverkat dig positivt?

 • Absolut
 • Förmodligen
 • Jag vet inte
 • Förmodligen inte
 • Absolut inte

19. Finns det någonting din arbetsgivare kan göra för att förbättra arbetsmiljön? Dela gärna dina förslag och idéer nedan:

500

20. Hur skulle du utvärdera arbetet på vårt företag i allmänhet?

 • Utmärkt
 • Mycket bra
 • Tillfredsställande
 • TIllräckligt
 • Inte så bra
 • Uselt
Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?