Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Avslutande av Anställning Enkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Vilka är de viktigaste skälen till att lämna ditt arbete? Vänligen beskriv åtminstone 3 skäl med egna ord:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

2 Hur effektivt har du fått använda dina kunskaper på din arbetsposition?
Obligatoriskt svar

3 Hur enkelt var det att få de resurser du behövde för att kunna göra ditt jobb på det här företaget?
Obligatoriskt svar

4 Hur mycket utrymme för din professionella utveckling hade du vid det här företaget?
Obligatoriskt svar

5 Tycker du att din lön motsvarade det arbetet du utförde vid det här företaget?
Obligatoriskt svar

6 Hur rättvist blev du behandlad av din chef på det här företaget?
Obligatoriskt svar

7 Hur rättvist har din handledare belönat dig för ditt hårda arbete?
Obligatoriskt svar

8 Hur realistiska var din handledares förväntningar på dig?
Obligatoriskt svar

9 Hur rimliga var beslut som fattats av din handledare?
Obligatoriskt svar

10 Hur ofta har din handledare lyssnat på andra anställdas (även dina) åsikter när något beslut fattades?
Obligatoriskt svar

11 Var det svårt att tacka nej till något av handledarens förslag?
Obligatoriskt svar

12 Hur väl har din handlerade kunnat hantera problemer inom sitt team?
Obligatoriskt svar

13 Har samarbetet inom ditt team fungerat väl?
Obligatoriskt svar

14 Hur ofta brukade du känna dig stressad eller överarbetad under en vanlig vecka?
Obligatoriskt svar

15 Hur enkelt var det för dig att hitta balans mellan ditt arbetsliv och privatliv när du arbetade på vårt företag?
Obligatoriskt svar

16 Hur säker kände du dig på din arbetsplats?
Obligatoriskt svar

17 Hur trevlig och bekväm var din arbetsmiljö?
Obligatoriskt svar

18 Har din arbetsmiljö påverkat dig positivt?
Obligatoriskt svar

19 Finns det någonting din arbetsgivare kan göra för att förbättra arbetsmiljön? Dela gärna dina förslag och idéer nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

20 Hur skulle du utvärdera arbetet på vårt företag i allmänhet?
Obligatoriskt svar