Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Demografisk Undersökning

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Du är:
Obligatoriskt svar

2 Hur gammal är du?
Obligatoriskt svar

3 Ange din högsta uppnådda utbildning enligt ISCED (International Standard Classificaton of Education):
Obligatoriskt svar

4 Vilken ar din nuvarande arbetssituation?
Obligatoriskt svar

5 Vad var kombinerad sammanlagd brutto inkomst av alla medlemar i ditt hushål under 2015? (innan skatt)
Obligatoriskt svar

Inklusive nettoresultatet från arbete, affär, pensioner, utdelning, ränta, förmåner, sociala förmåner, arbetslöshetsersättning och alla andra former av inkomst. (inräknade alla medlemmar äldre än 18 år)

20 tecken kvar

6 Vilken är din nationalität?
Obligatoriskt svar