Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Demografisk Undersökning Sverige

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Vilken län bor du i?
Obligatoriskt svar

2 Vad är ditt postnummer?
Obligatoriskt svar

50 tecken kvar

3 Du är:
Obligatoriskt svar

4 Hur gammal är du?
Obligatoriskt svar

5 Ange din högsta uppnådda utbildning enligt ISCED (International Standard Classificaton of Education):
Obligatoriskt svar

6 Är någon av medlemmar av ditt hushåll en egenföretagare?
Obligatoriskt svar

7 Vilken ar din nuvarande arbetssituation?
Obligatoriskt svar

8 Vad var din sammanlagd brutto inkomst under 2015? (innan skatt)
Obligatoriskt svar

Inklusive nettoresultatet från arbete, affär, pensioner, utdelning, ränta, förmåner, sociala förmåner, arbetslöshetsersättning och alla andra former av inkomst.

20 tecken kvar

9 Vad var kombinerad sammanlagd brutto inkomst av alla medlemar i ditt hushål under 2015? (innan skatt)
Obligatoriskt svar

Inklusive nettoresultatet från arbete, affär, pensioner, utdelning, ränta, förmåner, sociala förmåner, arbetslöshetsersättning och alla andra former av inkomst. (inräknade alla medlemmar äldre än 18 år)

20 tecken kvar

10 Vilken är din nationalitet?
Obligatoriskt svar

11 Vilken är din nuvarande bostadssituation?
Obligatoriskt svar

12 Vad är ditt civilstånd?
Obligatoriskt svar

13 Hur många barn under 18 år bor i ditt hushåll?
Obligatoriskt svar

20 tecken kvar