Demografisk Undersökning Sverige

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Vilken län bor du i?

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Södermanland
 • Östergötland
 • Jönköping
 • Kronoberg
 • Kalmar
 • Gotland
 • Blekinge
 • Skåne
 • Halland
 • Västra Götaland
 • Värmland
 • Örebro
 • Västmanland
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Västernorrland
 • Jämtland
 • Västerbotten
 • Norrbotten

2. Vad är ditt postnummer?

500

3. Du är:

 • Kvinna
 • Man

4. Hur gammal är du?

 • Under 17 år
 • 18 - 20 år
 • 21 - 29 år
 • 30 - 39 år
 • 40 - 49 år
 • 50 - 59 år
 • 60+ år

5. Ange din högsta uppnådda utbildning enligt ISCED (International Standard Classificaton of Education):

 • Utan utbildning
 • Grundskola, årskurs 1-6
 • Grundskola, årskurs 7-9
 • Gymnasieskolan (oavslutad)
 • Gymnasieskolan (examen)
 • Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå
 • Högskoleutbildning, normalt 2-3 år
 • Högskoleutbildning, min. 3 år, normalt 4 år eller längre
 • forskarutbildning (PhD.)

6. Är någon av medlemmar av ditt hushåll en egenföretagare?

 • Ja
 • Nej

7. Vilken ar din nuvarande arbetssituation?

 • Arbetslös (söker inte jobb)
 • Arbetslös (söker jobb)
 • Vikarie, praktikant, minimilön
 • Deltidsanstalld
 • Heltidsanställd
 • Pensionär
 • Handikappad / inkompetent att arbeta
 • Student

8. Vad var din sammanlagd brutto inkomst under 2015? (innan skatt)

Inklusive nettoresultatet från arbete, affär, pensioner, utdelning, ränta, förmåner, sociala förmåner, arbetslöshetsersättning och alla andra former av inkomst.

9. Vad var kombinerad sammanlagd brutto inkomst av alla medlemar i ditt hushål under 2015? (innan skatt)

Inklusive nettoresultatet från arbete, affär, pensioner, utdelning, ränta, förmåner, sociala förmåner, arbetslöshetsersättning och alla andra former av inkomst. (inräknade alla medlemmar äldre än 18 år)

500

10. Vilken är din nationalitet?

 • Svensk
 • Finsk
 • Norsk
 • Dansk
 • Tysk
 • Polsk

11. Vilken är din nuvarande bostadssituation?

 • Jag bor i en andrahandslägenhet / hus
 • Jag hyr en lägenhet / ett hus
 • Jag bor hos föräldrar
 • Jag bor hos mor- / farföräldrar
 • Jag bor i ett hus som tillhör min familj
 • Jag är hemlös
 • Jag bor i ett socialt boende

12. Vad är ditt civilstånd?

 • Gift
 • Single
 • Sambo
 • Änka

13. Hur många barn under 18 år bor i ditt hushåll?

Powered by
Alla mallar Survio

Registrera Dig

Fortsätt

Glömt lösenord?