Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Fastighetsmäklare Utvärderingsenkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Varför valde du oss över våra konkurrenter?
Obligatoriskt svar

I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande våra fastighetsmäklare?
Obligatoriskt svar

Helt enig
Enig
Jag vet inte
Oenig
Helt oenig
Kommunikation och och alla överenskommelser var utan problem
Fastighetsmäklare har alltid varit punktlig och kommit till möten på avtalad tid
Fastighetsmäklare verkade högst professionell
Fastighetsmäklaren var väl informerad och har alltid gett mig hela och relevanta informationer

Hur skulle du utvärdera vår fastighetsförmedlings utbud och tjänster?
Obligatoriskt svar

Har mäklaren alltid informerat dig om nya erbjudanden?
Obligatoriskt svar

Hur skulle du utvärdera följande påstående gällande våra tjänster?
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera enligt följande: 1 - utmärkt och 5 - uselt

1
2
3
4
5
Fastighetens utseende har alltid motsvarat vår beskrivning av den
Alla visningar har haft en trevlig och vänlig genomgång
Mäklaren har alltid haft alla informationer gällande fastigheten och har alltid svarat på alla mina frågor
Efter varje visning har jag alltid fått en broschyr med alla informationer om fastigheten

Vem kom med förslaget för köpet och förmedlade hyres-/inköpsavtal?
Obligatoriskt svar

Har det uppstått några problem med köp / försäljning?
Obligatoriskt svar

Hur snabbt gick det att genomföra försäljningen?
Obligatoriskt svar

Tycker du att sälj provisionen till fastighetsförmedlingen är rimligt?
Obligatoriskt svar

Hur skulle du generellt sett utvärdera vår fastighetsförmedling?
Obligatoriskt svar

Známkujte jako ve škole: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

1
2
3
4
5
Fastighetsmäklarnas arbete
Fastighetsöverföring
Tillgång till material

I hur stor grad är du nöjd med vår fastighetsfömedlings tjänster?
Obligatoriskt svar

0/10

Skulle du rekommendera apoteket till någon du känner?
Obligatoriskt svar

Finns det någonting du skulle vilja förändra gällande vår fastighetsförmedling? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar