Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Föräldrars Feedback till Skolan

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 I hur stor grad är du enig med att vi erbjuder den högsta utbildningsnivån inom följande områden?
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Läsning
Skrivning
Matematik
Naturvetenskap
Konst
Idrott
Samhällskunskap

2 Tycker du att klassrummens storlek påverkar utbildningskvalitén för dina barn?
Obligatoriskt svar

3 Hur enig är du med följande påståenden gällande utbildning inom livskunskap?
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Ditt barn är väl förberett för att fortsätta med sin utbildning.
Skolan förbereder ditt barn för att ha förmåga att lösa frågor och problem som förekommer i framtiden.
Skolans program är tillräckligt breda för att kunna uppfylla alla studenters behov och krav.

4 Vänligen utvärdera skolmiljön (studiehandledare, policy, relationer mellan studenter, anställda och deras uppfattning osv.).
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Studenter visar respekt för varandra.
Vår skolas disciplin politik är rättvis och effektiv.
Både personal och studenter visar känslighet för ras- och etniska frågor.
Skolan erbjuder en säker och ordnad miljö till både studenter och personal.
Både personal och studenter visar intresse och omsorg när det gäller välmående av sina kollegor eller skolkamrater.

5 Känner du dig välkommen i vår skola?
Obligatoriskt svar

6 Hur skulle du utvärdera kommunikation mellan skolan och föräldrar?
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Föräldrarnas åsikter är viktiga och övervägs alltid när några skolrelaterade beslut fattas.
Föräldrar är väl informerade om vad som händer i skolan.
Föräldrar har stor förståelse för allt som händer i skolan.

7 Tycker du att vår skola är av hög kvalité?
Obligatoriskt svar

8 Finns det någonting vi kan göra för att förbättra vår skola? Dela gärna dina idéer och förslag nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar