Föräldrars Feedback till Skolan

Föräldrars Feedback till Skolan

Popularitet: 140 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Föräldrars Feedback till Skolan

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. I hur stor grad är du enig med att vi erbjuder den högsta utbildningsnivån inom följande områden?

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Läsning

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Skrivning

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Matematik

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Naturvetenskap

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Konst

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Idrott

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Samhällskunskap

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

2. Tycker du att klassrummens storlek påverkar utbildningskvalitén för dina barn?

3. Hur enig är du med följande påståenden gällande utbildning inom livskunskap?

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Ditt barn är väl förberett för att fortsätta med sin utbildning.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Skolan förbereder ditt barn för att ha förmåga att lösa frågor och problem som förekommer i framtiden.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Skolans program är tillräckligt breda för att kunna uppfylla alla studenters behov och krav.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

4. Vänligen utvärdera skolmiljön (studiehandledare, policy, relationer mellan studenter, anställda och deras uppfattning osv.).

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Studenter visar respekt för varandra.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Vår skolas disciplin politik är rättvis och effektiv.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Både personal och studenter visar känslighet för ras- och etniska frågor.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Skolan erbjuder en säker och ordnad miljö till både studenter och personal.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Både personal och studenter visar intresse och omsorg när det gäller välmående av sina kollegor eller skolkamrater.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

5. Känner du dig välkommen i vår skola?

6. Hur skulle du utvärdera kommunikation mellan skolan och föräldrar?

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Föräldrarnas åsikter är viktiga och övervägs alltid när några skolrelaterade beslut fattas.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Föräldrar är väl informerade om vad som händer i skolan.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Föräldrar har stor förståelse för allt som händer i skolan.

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

7. Tycker du att vår skola är av hög kvalité?

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

8. Finns det någonting vi kan göra för att förbättra vår skola? Dela gärna dina idéer och förslag nedan:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?