Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Förmåner Nöjdhetsenkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Fick du en tydlig förklaring av alla företagets förmåner när du började arbeta på "företagets namn"?
Obligatoriskt svar

2 Får du tillräckligt med information om alla "företagets namn" förmåner?
Obligatoriskt svar

3 Hur nöjd är du med våra "företagets namn" förmåner?
Obligatoriskt svar

4 I hur stor grad är du nöjd med följande förmåner:
Obligatoriskt svar

Oerhört nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Inte så nöjd
Inte alls nöjd
Tandvård
Livsförsäkring
Sjukvård
Chefer
Aktieutdelning
Semesterpolicy
Utbildningsmöjligheter

5 Finns det någonting du skulle vilja ändra på våra företags förmåner?

1500 tecken kvar

6 I hur stor grad är du nöjd med svaren till dina förmånsförfrågningar?
Obligatoriskt svar

Ifall du inte har haft några förmånsförfrågningar, vänligen välj "Jag vet inte".

Nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Missnöjd
Jag vet inte
Noggranhet
Punktlighet
Viljan att arbeta med dig

7 Finns det någonting vi kan göra för att förbättra våra förmåner? Dela gärna dina idéer och förslag nedan:

1500 tecken kvar