Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Fusk i Skolan Undersökning

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.Skolutrustnings

Vänligen svara ärligt på följande frågor gällande din skola:
Obligatoriskt svar

Ja
Ja, jag tror det
Jag tror inte det
Nej
Kopierar elever varandras svar?
Ger elever tips och ledtrådar till varandra?
Brukar du använda fusklappar?
Brukar du undvika prov som du inte har förberett dig för?
Undviker du skolan på grund av tentor?
Har du eller dina klasskompisar tillgång till gamla prov och deras svar?

Vart gömmer du oftast ditt fukspapper eller dina anteckningar?

250 tecken kvar

Hur mycket är ni kontrollerade av lärarna innan och när det skrivs en test?
Obligatoriskt svar

På vilka lektioner och med vilken lärare är det lättast och mest effektivt att fuska?
Obligatoriskt svar

250 tecken kvar

Av vilken anledning fuskar du i skolan? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar