Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Generell Nöjdhetsenkät bland Anställda

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande din arbetsplats?
Obligatoriskt svar

Oerhört enig
Enig
Oenig
Helt oenig
Arbetsplatsen är väl utrustad och möjliggör för mig att få arbeta bekvämt
Det finns ingenting som stör mig på arbetsplatsen och jag kan fokusera fullt på mina uppgifter
Jag är inte nöjd med arbetsplatsen.

2 Finns det någonting särskilt du inte är nöjd med på arbetsplatsen och som du skulle vilja förändra? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

3 I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande dina kollegor?
Obligatoriskt svar

Oerhört enig
Enig
Oenig
Helt oenig
Vi är ett bra team och jag vet att jag kan lita på mina kollegor.
Jag kommer bra överens med mina kollegor.
Mina överordnade respekterar mig och vice versa.
Jag känner mig respekterad för det jag gör bland mina kollegor.

4 I hur stor grad är du nöjd med ditt arbete?
Obligatoriskt svar

5 Identifierar du dig med din arbetsposition och tror du på det du gör?
Obligatoriskt svar

6 Vad är det du uppskattar mest med företaget du arbetar för?
Obligatoriskt svar

  • 1. Flexibla arbetstider
  • 2. Möjlighet av karriärutveckling
  • 3. Vänlig miljö
  • 4. Matkuponger
  • 5. En vecka semester mer än någon annanstans

7 Vänligen, beskriv kortfattad vad det är ditt företag sysslar med och vad du tycker de är bästa på:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar