Generell Nöjdhetsenkät bland Anställda

Generell Nöjdhetsenkät bland Anställda

Popularitet: 289 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Generell Nöjdhetsenkät bland Anställda

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande din arbetsplats?

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

Arbetsplatsen är väl utrustad och möjliggör för mig att få arbeta bekvämt

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

Det finns ingenting som stör mig på arbetsplatsen och jag kan fokusera fullt på mina uppgifter

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

Jag är inte nöjd med arbetsplatsen.

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

2. Finns det någonting särskilt du inte är nöjd med på arbetsplatsen och som du skulle vilja förändra? Vänligen beskriv nedan:

500

3. I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande dina kollegor?

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

Vi är ett bra team och jag vet att jag kan lita på mina kollegor.

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

Jag kommer bra överens med mina kollegor.

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

Mina överordnade respekterar mig och vice versa.

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

Jag känner mig respekterad för det jag gör bland mina kollegor.

 • Oerhört enig
 • Enig
 • Oenig
 • Helt oenig

4. I hur stor grad är du nöjd med ditt arbete?

 • Jag tycker mycket om mitt arbete och det tillfredsställer mig.
 • Jag trivs ganska bra med mitt arbete.
 • Jag trivs inte med mitt arbete.
 • Jag tycker inte alls om mitt arbete och väntar bara på något tillfälle att börja göra någonting annat.

5. Identifierar du dig med din arbetsposition och tror du på det du gör?

 • Ja
 • Nej

6. Vad är det du uppskattar mest med företaget du arbetar för?

 • Flexibla arbetstider
 • Möjlighet av karriärutveckling
 • Vänlig miljö
 • Matkuponger
 • En vecka semester mer än någon annanstans

7. Vänligen, beskriv kortfattad vad det är ditt företag sysslar med och vad du tycker de är bästa på:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?