Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

IT-Kundtjänst Nöjdhetsundersöking

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 När var det sist du kontaktade vår kundtjänst?
Obligatoriskt svar

2 Hur har du kontaktat vår representant?
Obligatoriskt svar

3 Vänligen utvärdera hur nöjd var du med följande aspekter av vår kundtjänst?
Obligatoriskt svar

Oerhört nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Inte så nöjd
Inte alls nöjd
Problemlösning
Rådskvalité
Responstid vid telefonkontakt
Representants professionalism
Representants hjälp
Kundtjänstens tilgänglighet
Responstid vid mejlkontakt

4 Hur ofta kontaktar du vår kundtjänst?
Obligatoriskt svar

5 I hur stor grad är du enig med följande påståenden?
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Kundtjänstens representant upplevdes kunnig och erfaren
Kundtjänstens representant upplevdes tålamodig
Kundtjänstens representant upplevdes entusiastisk
Kundtjänstens representant har lyssnat på mig ordentligt
Kundtjänstens representant upplevdes vänlig
Kundtjänstens representant upplevdes förståndig
Kundtjänstens representant upplevdes artig

6 Hur nöjd är du med kvalitén av vår kundtjänst i allmänhet?
Obligatoriskt svar

7 Finns det någonting vi kan göra för att förbättra våra tjänster? Dela gärna dina idéer och förslag nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar