IT-Kundtjänst Nöjdhetsundersöking

IT-Kundtjänst Nöjdhetsundersöking

Popularitet: 53 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

IT-Kundtjänst Nöjdhetsundersöking

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. När var det sist du kontaktade vår kundtjänst?

 • För mindre än 3 månader sedan
 • För 3 - 6 månader sedan
 • För 6 - 12 månader sedan
 • För mer än 12 månader sedan

2. Hur har du kontaktat vår representant?

 • Personligen
 • Över telefon
 • Via e-post
 • Med hjälp av online-formulär
 • Genom Helpdesk

3. Vänligen utvärdera hur nöjd var du med följande aspekter av vår kundtjänst?

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

Problemlösning

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

Rådskvalité

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

Responstid vid telefonkontakt

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

Representants professionalism

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

Representants hjälp

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

Kundtjänstens tilgänglighet

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

Responstid vid mejlkontakt

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

4. Hur ofta kontaktar du vår kundtjänst?

 • Oftare än en gång i veckan
 • En gång i veckan
 • En gång i månaden
 • En gång på halvåret
 • En gång om året

5. I hur stor grad är du enig med följande påståenden?

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Kundtjänstens representant upplevdes kunnig och erfaren

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Kundtjänstens representant upplevdes tålamodig

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Kundtjänstens representant upplevdes entusiastisk

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Kundtjänstens representant har lyssnat på mig ordentligt

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Kundtjänstens representant upplevdes vänlig

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Kundtjänstens representant upplevdes förståndig

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Kundtjänstens representant upplevdes artig

 • Instämmer helt
 • Instämmer i stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

6. Hur nöjd är du med kvalitén av vår kundtjänst i allmänhet?

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd

7. Finns det någonting vi kan göra för att förbättra våra tjänster? Dela gärna dina idéer och förslag nedan:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?