Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Jobbsöknings Frågeformulär

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur gammal är du?
Obligatoriskt svar

2 Vilken ar din nuvarande arbetssituation?
Obligatoriskt svar

3 Ange din högsta uppnådda utbildning enligt ISCED (International Standard Classificaton of Education):
Obligatoriskt svar

4 Hur skulle du beskriva dig själv?
Obligatoriskt svar

5 I vilken sektor skulle du vilja arbeta?
Obligatoriskt svar

6 I vilken miljö skulle du vilja arbeta?
Obligatoriskt svar

7 Vad skulle du föredra att arbeta med?
Obligatoriskt svar

8 Vilken typ av arbete tycker du är mest intressant att utföra?

1500 tecken kvar