Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Kundnöjdhetsundersökning av Lokalt Bibliotek

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Hur ofta besöker du biblioteket?

Hur ofta använder du bibliotekets hemsida?

I hur stor grad är du nöjd med bibliotekets öppettider?

I hur stor grad är du nöjd med följande biblioteks tjänster?

Oerhört nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Inte så nöjd
Inte nöjd alls
Jag vet inte
Utlån av böcker
Tillgång till internet
Kultur- och utbildningsprogram

Hur nöjd är du med urvalet av böcker på biblioteket?

Är du nöjd med bibliotekets position och tillgänglighet?

Finner du alltid det du söker på bibliotekets hemsida?

I hur stor grad är du nöjd med bibliotekets lokal?

I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande bibliotekets personal?

Instämmer helt
Instämmer
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Jag vet inte
Bibliotekets personal är vänliga och hjälpsamma
Bibliotekets personal är kvalificerade nog och har tillräcklig kunskap för att kunna svara på alla mina frågor

Hur skulle du generellt sett utvärdera bibliotekets tjänster och personal?
Obligatoriskt svar

Du är:

Ange din högsta uppnådda utbildning:

Du är:

Ifall du har några förslag eller idéer som kan enligt dig bidra till förbättring av våra tjänster (t.ex. bibliotekets hemsida, tillgänglighet, personal, lokal, öppettider osv.) får du gärna dela med dig av dem nedan:

1500 tecken kvar