Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Kundnöjdhetsundersökning bland Bankkunder

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Känner du dig välkommen när du besöker vår bank?
Obligatoriskt svar

2 Vänligen utvärdera följande påståenden gällande vår personal:
Obligatoriskt svar

Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
Är tjänstemannen / sekreteraren / kassören alltid vänlig och artig?
Har tjänstemannen / sekreteraren / kassören erbjudit dig ytterligare bankens tjänster och produkter?
Hade tjänstemannen / sekreteraren / kassören bra kunskap om vår banks produkter och tjänster?

3 Blir du betjänad snabbt och i tid?
Obligatoriskt svar

4 Är bankens lokaler rena och välordnade?
Obligatoriskt svar

5 Ifall du har några förslag eller idéer som kan enligt dig bidra till förbättring av våra tjänster får du gärna dela med dig av dem nedan.

1500 tecken kvar