Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Kundnöjdhetsundersökning för Biblioteks Medlemmar

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Hur ofta är du på biblioteket?

Hur ofta använder du bibliotekets hemsida?

Anldeningen till att du använder bibliotekets tjänster är först och främst:

Hur nöjd är du med bibliotekets öppettider?

Vad är det du inte gillar när det gäller bibliotekets öppettider? Vänligen beskriv dina anmärkningar och förslag.

1500 tecken kvar

Hur nöjd är du med följande tjänster på biblioteket?

Mycket nöjd
Nöjd
Varken eller
Missnöjd
Mycket missnöjd
Jag vet inte
Utlån av böcker
Kopieringstjänster
Tillgång till internet
Samarbete mellan biblioteken
Information- och forskningstjänster
Kultur- och utbildningsprogram

Hur nöjd är du med följande delar av bibliotekets utbud?

Mycket nöjd
Nöjd
Varken eller
Missnöjd
Mycket missnöjd
Jag vet inte
Skönlittertur
Facklitteratur
Magasin och tidningar
Elektronisk information och tjänster
Musik, audio & video

Har du några kommentarer eller förslag gällande bibliotekets utbud som kan hjälpa oss att bli bättre? Vänligen beskriv nedan:

1500 tecken kvar

Är du nöjd med bibliotekets position och tillgänglighet?

Finns det något du inte gillar med bibliotekets position och tillgänglighet? Vänligen beskriv nedan:

1500 tecken kvar

Anser du att våra onlinetjänster är lätt tillgängliga och fungerar smidigt? Finner du de tjänster du söker så som bok index, returdatum m.m.?

Vilken information är svårast att hitta på vår hemsida?

1500 tecken kvar

Finner du det du behöver med hjälp av biblioteket? (t.ex. genom vår sökbara databas)

Skulle du uppskatta kurser för att öka din kunskapsnivå organiserade av biblioteket? Dela gärna dina idéer:

1500 tecken kvar

I hur stor grad är du nöjd med följande kriterier som gäller bibliotekets lokal?

Mycket nöjd
Nöjd
Varken eller
Missnöjs
Mycket missnöjd
Jag vet inte
Bibliotekets storlek
Interiörs kvalité
Social bakgrund
Teknisk utrustning

Har du någon kommentar gällande bibliotekets lokal? Beskriv gärna nedan.

1500 tecken kvar

I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande bibliotekets personal?

Instämmer helt
Instämmer till stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Jag vet inte
Bibliotekets personal är vänliga och hjälpsamma
Bibliotekets personal är kvalificerade nog och har tillräcklig kunskap för att kunna svara på alla mina frågor

Finns det något du skulle vilja förändra när det gäller bibliotekets personal? Dela gärna dina idéer.

1500 tecken kvar

Hur skulle du generellt sett utvärdera bibliotekets tjänster och personal?
Obligatoriskt svar

Du är:

Ange din högsta uppnådda utbildning:

Du är:

Ifall du har några förslag eller idéer som kan enligt dig bidra till förbättring av våra tjänster får du gärna dela med dig av dem nedan.

1500 tecken kvar