Kundnöjdhetsundersökning för Biblioteks Medlemmar

Kundnöjdhetsundersökning för Biblioteks Medlemmar

Popularitet: 15 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Kundnöjdhetsundersökning för Biblioteks Medlemmar

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Hur ofta är du på biblioteket?

 • Dagligen
 • En gång i veckan
 • En gång på 14 dagar
 • En gång i månaden
 • En gång på 3 månader
 • En gång i halvåret
 • Mer sällan

2. Hur ofta använder du bibliotekets hemsida?

 • Dagligen
 • En gång i veckan
 • En gång på 14 dagar
 • En gång i månaden
 • En gång på 3 månader
 • En gång i halvåret
 • Mer sällan

3. Anldeningen till att du använder bibliotekets tjänster är först och främst:

 • Fritid
 • Studier, utbildning
 • Arbete

4. Hur nöjd är du med bibliotekets öppettider?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte, jag kan inte svara

5. Vad är det du inte gillar när det gäller bibliotekets öppettider? Vänligen beskriv dina anmärkningar och förslag.

500

6. Hur nöjd är du med följande tjänster på biblioteket?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Utlån av böcker

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Kopieringstjänster

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Tillgång till internet

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Samarbete mellan biblioteken

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Information- och forskningstjänster

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Kultur- och utbildningsprogram

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

7. Hur nöjd är du med följande delar av bibliotekets utbud?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Skönlittertur

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Facklitteratur

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Magasin och tidningar

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Elektronisk information och tjänster

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Musik, audio & video

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

8. Har du några kommentarer eller förslag gällande bibliotekets utbud som kan hjälpa oss att bli bättre? Vänligen beskriv nedan:

500

9. Är du nöjd med bibliotekets position och tillgänglighet?

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte alls nöjd
 • Jag vet inte

10. Finns det något du inte gillar med bibliotekets position och tillgänglighet? Vänligen beskriv nedan:

500

11. Anser du att våra onlinetjänster är lätt tillgängliga och fungerar smidigt? Finner du de tjänster du söker så som bok index, returdatum m.m.?

 • Ja, alltid
 • Ja, oftast
 • Ibland, ibland inte, varierar från dag till dag
 • Oftast inte
 • Inte alls
 • Jag vet inte

12. Vilken information är svårast att hitta på vår hemsida?

500

13. Finner du det du behöver med hjälp av biblioteket? (t.ex. genom vår sökbara databas)

 • Ja, alltid
 • Ja, oftast
 • Varken eller
 • Oftast inte
 • Inte alls
 • Jag vet inte

14. Skulle du uppskatta kurser för att öka din kunskapsnivå organiserade av biblioteket? Dela gärna dina idéer:

500

15. I hur stor grad är du nöjd med följande kriterier som gäller bibliotekets lokal?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjs
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Bibliotekets storlek

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjs
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Interiörs kvalité

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjs
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Social bakgrund

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjs
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

Teknisk utrustning

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjs
 • Mycket missnöjd
 • Jag vet inte

16. Har du någon kommentar gällande bibliotekets lokal? Beskriv gärna nedan.

500

17. I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande bibliotekets personal?

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls
 • Jag vet inte

Bibliotekets personal är vänliga och hjälpsamma

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls
 • Jag vet inte

Bibliotekets personal är kvalificerade nog och har tillräcklig kunskap för att kunna svara på alla mina frågor

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls
 • Jag vet inte

18. Finns det något du skulle vilja förändra när det gäller bibliotekets personal? Dela gärna dina idéer.

500

19. Hur skulle du generellt sett utvärdera bibliotekets tjänster och personal?

 • Utmärkt
 • Mycket bra
 • Tillfredsställande
 • Tillräcklig
 • Uselt
 • Jag vet inte

20. Du är:

 • Kvinna
 • Man

21. Ange din högsta uppnådda utbildning:

 • Grundskola
 • Gymnasiet
 • Folkhögskola
 • Högskola / universitet

22. Du är:

 • Anställd
 • Student
 • Pansionär
 • Man / hemmafru, mamma- eller pappaledig
 • Arbetslös

23. Ifall du har några förslag eller idéer som kan enligt dig bidra till förbättring av våra tjänster får du gärna dela med dig av dem nedan.

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?