Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Kundnöjdhetsundersökning

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Tycker du att det är bidragande för dig att använda våra tjänster?
Obligatoriskt svar

2 Upplevs vårt företag professionellt?
Obligatoriskt svar

3 Vänligen utvärdera kvalitén av våra tjänster jämfört med konkurrensens:
Obligatoriskt svar

4 Hur rimliga känns våra priser jämfört med konkurrensen?
Obligatoriskt svar

5 Hur skulle du utvärdera kvalitén av våra kundtjänster?
Obligatoriskt svar

6 Hur nöjd var du med vår personal?
Obligatoriskt svar

7 Hur skulle du utvärdera vårt företag i allmänhet?
Obligatoriskt svar

Možnosti odpovídají známkování ve škole.

8 Skule du rekommendera vårt företag till någon du känner?
Obligatoriskt svar