Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Mobbningsundersökning

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Har du blivit psykiskt mobbat (någon har gjort narr av dig, kallat dig med namn, förolämpat dig osv.) under den senaste veckan? Hur många gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

2 Har någon spridit falska rykten om dig under den senaste veckan? Hur många gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

3 Har du blivit fysiskt mobbat (någon har knuffat dig, slagit dig, sparkat dig, spottat på dig osv.) under den senaste veckan? Hur ånga gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

4 Har någon hotat dig att han/hon kommer att skada dig fysiskt under den senaste veckan? Hur många gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

5 Har någon tvungit dig att göra någonting mot din egen vilja (ge pengar eller andra saker till någon osv.) under den senaste veckan? Hur många gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

6 Har någon förstört dina saker med flit under den senaste veckan? Hur många gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

7 Har någon använt internet eller telefon eller SMS för att posta eller sprida falska rykten om dig eller för att skada dig på något sätt under den senaste veckan? Hur många gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

8 Har någon utelämnat dig ur gruppaktiviteter med flit ellet förbjudit dig att delta i dem under den senaste veckan? Hur många gånger i så fall?
Obligatoriskt svar

9 Ungefär hur många elever går på din skola?
Obligatoriskt svar

20 tecken kvar

10 Vilka är de högsta och lägsta betyg man kan få på din skola?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar