Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Motivationsundersökning bland Anställda

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Påverkar din chef eller handledare direkt din arbetsprestation?
Obligatoriskt svar

Är du nöjd med ledarestilen av dina överordnade på företaget där du arbetar?
Obligatoriskt svar

Finns det något direkt sammanhang mellan din motivation och din arbetsprestation?
Obligatoriskt svar

Anser du att din arbetsledare motiverar dig nog?
Obligatoriskt svar

Tar din arbetsledare hänsyn till dina åsikter när beslut fattas?
Obligatoriskt svar

I hur stor grad är du nöjd med motivationsprogramen inom företaget du arbetar för?
Obligatoriskt svar

0/5

Känner du att ditt jobb blir rättvist utvärderat och belönat?
Obligatoriskt svar

Vänligen beskriv vad skulle motivera dig till bättre resultat:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar