Motivationsundersökning bland Anställda

Motivationsundersökning bland Anställda

Popularitet: 140 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Motivationsundersökning bland Anställda

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Påverkar din chef eller handledare direkt din arbetsprestation?

 • Ja
 • Jag vet inte
 • Nej

2. Är du nöjd med ledarestilen av dina överordnade på företaget där du arbetar?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Inte nöjd
 • Oakceptabelt missnöjd

3. Finns det något direkt sammanhang mellan din motivation och din arbetsprestation?

 • Ja
 • Nej

4. Anser du att din arbetsledare motiverar dig nog?

 • Ja
 • Jag vet inte
 • Nej

5. Tar din arbetsledare hänsyn till dina åsikter när beslut fattas?

 • Alltid
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig

6. I hur stor grad är du nöjd med motivationsprogramen inom företaget du arbetar för?

7. Känner du att ditt jobb blir rättvist utvärderat och belönat?

 • Ja
 • Nej

8. Vänligen beskriv vad skulle motivera dig till bättre resultat:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?