Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Nöjdhetsenkät bland Anställda

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur meningsfullt är ditt arbete?
Obligatoriskt svar

2 Är ditt arbete en utmaning för dig?
Obligatoriskt svar

3 Hur ofta brukar du känna dig stressad eller överarbetad under en vanlig vecka?
Obligatoriskt svar

4 Tycker du att din lön motsvarar det arbetet du utför vid det här företaget?
Obligatoriskt svar

5 I hur stor grad uppskattar dina samarbetare dina arbetsrealterade åsikter?
Obligatoriskt svar

6 Hur realistiska är förväntningarna din handledare har på dig?
Obligatoriskt svar

7 Hur ofta känner du att dina arbetsuppgifter bidrar din professionella utveckling?
Obligatoriskt svar

8 Finns det en möjighet för dig att befordra på ditt arbete?
Obligatoriskt svar

9 Hur nöjd är du med din handledare?
Obligatoriskt svar

10 Hur nöjd är du med löneförmån?
Obligatoriskt svar

11 Hur nöjd är du med ditt arbete i allmänhet?
Obligatoriskt svar

12 Hur stolt är du över märket av företaget du arbetar för?
Obligatoriskt svar

13 Tycker du om din arbetsgivare?
Obligatoriskt svar

14 Hur stor är chansen att du kommer att söka jobb utanför vår företg i framtiden?
Obligatoriskt svar