Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Nöjdhetsundersökning bland Universitetsstudenter

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur effektiv är undervisningen av dina huvuduniversitets- / högskolekurser?
Obligatoriskt svar

2 Hur effektiv är undervisningen av dina andra universitets- / högskolekurser?
Obligatoriskt svar

3 Uppnår universitets / högskolans anläggningar och föreläsningssaler studenternas behov?
Obligatoriskt svar

4 Hur svårt är det att registrera kurser på ditt universitet / din högskola?
Obligatoriskt svar

5 Känner du dig trygg på campus?
Obligatoriskt svar

6 Hur hjälpsamma är personal på camups vårdcentral?
Obligatoriskt svar

7 Är det enkelt att låna böcker och andra läromedel på universitetsbiblioteket ?
Obligatoriskt svar

8 Hur skulle du beskriva din studieupplevelse i allmänhet?
Obligatoriskt svar