Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Produktnöjdhets Enkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur fick du först höra om "produktens namn"?
Obligatoriskt svar

2 Hur länge har du använt "produktens namn"?
Obligatoriskt svar

3 Var har du köpt "produktens namn"?
Obligatoriskt svar

4 Hur nöjd är du med "produktens namn"?
Obligatoriskt svar

5 Hur ofta använder du "produktens namn"?
Obligatoriskt svar

6 Hur stort värde sätter du på "produktens namn"?
Obligatoriskt svar

7 Hur hög är kvalité av "produktens namn" jämfört med andra konkurrenta produkter av samma slag?
Obligatoriskt svar

8 Vänligen utvärdera kvalitén av "produktens namn" i allmänhet:
Obligatoriskt svar

9 Vänligen utvärdera hur viktiga är följande aspekter för dig när du köper en produkt av detta slag:
Obligatoriskt svar

1 minst viktig, 5 viktigaste

1
2
3
4
5
Kvalité
Pris
Mängs
Märke
Din produktkunskap

10 Skulle du rekommendera "produktens namn" till någon du känner?
Obligatoriskt svar

11 Finns det någonting särskilt du gillar och ogillar med vår produkt? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar