Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Produktprissättnings Enkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur bra känner du "produkten"?
Obligatoriskt svar

2 Hade du vetat att "produkt"s pris är "pris" skulle du betala mer eller mindre för att köpa den?
Obligatoriskt svar

3 Ungefär hur många stycken fler / färre skulle du köpa?

Den första spalten beskriver prisets ökning / nedstigning. Vänligen överväg ditt beslut gällande köpet av produkten jämfört med dess pris alt. hur många stycken skulle du köpa för det priset.

4+ st färre
1-3 st färre
1-3 st fler
4+ st fler
Pris +20 %
Pris +10 %
Pris +5 %
Pris -5 %
Pris -10 %
Pris -20 %

4 Vilket pris skulle du vara villig att betala för "produkt"?
Obligatoriskt svar

20 tecken kvar

5 För vilket pris (jämfört med SEK"pris") skulle produkten se så billig ut för att få dig misstänka att dess kvalité inte kan vara hög?
Obligatoriskt svar

6 Skulle du påstå att "produkt" har följande egenskaper?
Obligatoriskt svar

Absolut
Förmodligen
Förmodligen inte
Absolut inte
Jag vet inte
Högkvalitet
Rimligt pris
Jag litar på märket
Bra tillverkad
Utmärk förpackning
Högt värde

7 Förutom själva produkten, vad är det som mest påverkar ditt beslut att köpa den?
Obligatoriskt svar

8 Vad är det du tycker mest / minst om gällande "produkt"? Dela gärna dina åsikter nedan:

250 tecken kvar