Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Publikations Läsare Feedback

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Vad är ditt allmänna intryck av "publikationens titel"?
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera efter följande skala:

0/5

2 Hur skulle du beskriva dig själv som "publikationens titel"s läsare?
Obligatoriskt svar

3 Hur ofta läser du följande delar/sidor i "publikationens titel"?
Obligatoriskt svar

Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
Lokala nyheter
Inrikesnyheter
Huvudartiklar
Idrott
Livsstil
Utrikes nyheter
Ekonomiska

4 Hur ofta besöker du "publikationens titel"s hemsida?
Obligatoriskt svar

5 Har du några förslag hu vi kan förbättra "publikationen titel"? Dela gärna dina idéer nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar