Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Rekryterings Nöjdhetsenkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur fick du först höra om en ledig position på vårt företag?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

2 Kände du dig välkommen och accepterad vid ditt första besök på vårt företag?
Obligatoriskt svar

3 Upplevdes företagets representant professionell?
Obligatoriskt svar

4 Hur skulle du utvärdera längden av aanställningsintervjun? Tycker du att det tog lagom lång tid att prata med företagets representant?
Obligatoriskt svar

5 Hade företagets repsresentant tillräckligt stor kunskap om företaget för att kunna svara på alla dina frågor gällande det?
Obligatoriskt svar

6 Hur detaljerad information om arbetsposition du sökte fick du av företagets representant?
Obligatoriskt svar

7 Hur detaljerad information om anställningsintervjuns nästa utveckling fick du av företagets representant?
Obligatoriskt svar

8 Hur snabbt svarade vår representant på dina mejl?
Obligatoriskt svar

9 Ifall du har några förslag eller idéer som kan enligt dig bidra till förbättring av framtida anställningsintervjuer på vårt företag får du gärna dela med dig av dem nedan.
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

10 Hur skulle du utvärdera anställningsintervju på vårt företag
Obligatoriskt svar