Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Säljupplevelse Nöjdhetsenkät

Hej,

för några dagar sedan fick du besök av vår försäjare. För att förbättra våra tjänster vänigen utvärdera din upplevelse.

1 Vad hette försäljaren som besökte dig?
Obligatoriskt svar

2 Kom försäljaren vid avtalad tid?

3 I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande försäljarens framträdande?
Obligatoriskt svar

Istämmer helt
Instämmer i stor del
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Försäljaren var påklädd lämpligt och verkade professionell
Försäljaren upplevdes positiv och charmig
Försäljaren kunde lyssna på och förstå mina behov och önskemål
Försäljaren erbjöd ett varierat utbud av alternativ baserade pa mina behov
Jag kände ingen press när jag fattade beslut

4 I hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande försäljarens beredskap?
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer i stor del
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Försäljaren visade en bra produktkunskap och presenterade den väl
Försäljaren besvarade snabbt alla mina frågor
Försäljaren gav mig reklammaterial och brochyrer
Försäljaren verkade vara beredd och känna vårt företag, våra produkter och våra behov

5 Ungefär hur långt var mötet?
Obligatoriskt svar

6 Vänilgen utvärdera ditt almänna intryck gällande mötet?
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera enligt följande: 1 - utmärkt och 5 - uselt

1
2
3
4
5
Försäljaren
Mötet
Produktpresentation