Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Självbedömnings Enkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur länge har du arbetat hos "företagets namn"?
Obligatoriskt svar

2 Vilket av följande alternativen beskriver bäst din arbetsposition?
Obligatoriskt svar

3 Är du nöjd med din arbetsposition på "företagets namn"?
Obligatoriskt svar

4 Vilket av följande alternativ beskriver bäst avdelningen du arbetar i?
Obligatoriskt svar

5 Vilket av följande påståenden beskriver bäst din egen arbetsprestation med tanke på din målsättning?
Obligatoriskt svar

6 Vänligen utvärdera dig själv med hänsyn till följande kategorier:
Obligatoriskt svar

Utmärk
Bra
Neutral
Tillräcklig
Usel
Självständighet
Arbetskvalité
Produktivitet / prestation

7 Vad är det som hjälper dig med att öka din produktivitet och nå bättre resultat på jobbet?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

8 Finns det någonting som skulle kunna hjälpa dig att uppnå bättre produktivitet och öka din prestation på jobbet?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar