Självbedömnings Enkät

Självbedömnings Enkät

Popularitet: 157 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Självbedömnings Enkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Hur länge har du arbetat hos "företagets namn"?

 • Mindre än 3 månader
 • 3-12 månader
 • 1-3 år
 • 3-5 år
 • Längre än 5 år

2. Vilket av följande alternativen beskriver bäst din arbetsposition?

 • Kontors arbetare
 • Tekniker
 • Ledare
 • Revisor
 • Projektledare

3. Är du nöjd med din arbetsposition på "företagets namn"?

 • Oerhört nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Inte så nöjd
 • Inte nöjd alls

4. Vilket av följande alternativ beskriver bäst avdelningen du arbetar i?

 • Kundservice
 • Finanser / revisor
 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • HR-avdelningen
 • IT-avdelningen

5. Vilket av följande påståenden beskriver bäst din egen arbetsprestation med tanke på din målsättning?

 • Jag överstiger mina mål.
 • Mina mål är uppfyllda.
 • Jag uppfyller mina mål i stor del.
 • Jag klarar inte att uppfylla mina mål.

6. Vänligen utvärdera dig själv med hänsyn till följande kategorier:

 • Utmärk
 • Bra
 • Neutral
 • Tillräcklig
 • Usel

Självständighet

 • Utmärk
 • Bra
 • Neutral
 • Tillräcklig
 • Usel

Arbetskvalité

 • Utmärk
 • Bra
 • Neutral
 • Tillräcklig
 • Usel

Produktivitet / prestation

 • Utmärk
 • Bra
 • Neutral
 • Tillräcklig
 • Usel

7. Vad är det som hjälper dig med att öka din produktivitet och nå bättre resultat på jobbet?

500

8. Finns det någonting som skulle kunna hjälpa dig att uppnå bättre produktivitet och öka din prestation på jobbet?

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?