Transport- och Kurirtjänster Utvärderingsenkät

Transport- och Kurirtjänster Utvärderingsenkät

Popularitet: 26 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Transport- och Kurirtjänster Utvärderingsenkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Hur ofta använder du våra transport- och kurirtjänster?

 • Flera gånger i månaden
 • En gång i månaden
 • En gång på tre månader
 • En gång i halvåret
 • En gång om året

2. På vilket sätt föredrar du att beställa transport- och kurirtjänster?

 • På plats
 • Över telefon
 • Genom e-mail
 • Genom företagets websida

3. Hur nöjd är du med transport- och kurirtjänstens bestälningssystem?

4. Vilken typ av frakt väljer du oftast?

 • Brev
 • Paket
 • Överdimensionerad last

5. Tycker du att tjänsternas priser är rimliga?

 • Ja

6. Hur utvärderar du pris för transporttjänsten du vanligen använder?

7. Vänligen utvärdera följande påstående gällande vår personal:

Vänligen utvärdera enligt följande: 1 - utmärkt och 5 - uselt

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Har inte använt

Kuriren kom inom bestämd leveranstid

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Har inte använt

Kuriren var vänlig och hjälpsam

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Har inte använt

Kuriren har lämnat över alla nödvändiga dokument vid leveransen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Har inte använt

Administrationspersonalen vid disken var artiga och hjälpsamma

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Har inte använt

Administratonspersonalen vid disken lämnade över alla nödvändiga dokument

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Har inte använt

8. Hur utvärderar du vårt spårningssystem?

9. I hur stor grad är du enig med följande påståenden?

 • Helt enig
 • Enig
 • Jag vet inte
 • Oenig
 • Helt oenig

Leveransen genomfördes enligt tidigare bestämda villkor

 • Helt enig
 • Enig
 • Jag vet inte
 • Oenig
 • Helt oenig

Varor kom fram i sin enhet och i gott skick

 • Helt enig
 • Enig
 • Jag vet inte
 • Oenig
 • Helt oenig

Omslaget och varan var oskadat

 • Helt enig
 • Enig
 • Jag vet inte
 • Oenig
 • Helt oenig

10. Har du någon gång använt vår reklamationsavdelnings tjänster?

 • Nej

11. Var du nöjd med sättet din reklamation blev behandlad på?

Hoppa över detta ifall du inte har använt reklamationstjänster

 • Ja

12. Vänligen utvärdera hur nöjd du är med vår transport- och kurirtjänst överhuvudtaget:

13. Skulle du rekommendera våra transport- och kurirtjänster till någon du känner?

 • Ja

14. Finns det någonting du skulle vilja förändra gällande våra transport- och kurirtjänster? Vänligen beskriv nedan:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?