Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Transport- och Kurirtjänster Utvärderingsenkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Hur ofta använder du våra transport- och kurirtjänster?
Obligatoriskt svar

På vilket sätt föredrar du att beställa transport- och kurirtjänster?
Obligatoriskt svar

Hur nöjd är du med transport- och kurirtjänstens bestälningssystem?
Obligatoriskt svar

0/5

Vilken typ av frakt väljer du oftast?
Obligatoriskt svar

Tycker du att tjänsternas priser är rimliga?
Obligatoriskt svar

Hur utvärderar du pris för transporttjänsten du vanligen använder?
Obligatoriskt svar

0/5

Vänligen utvärdera följande påstående gällande vår personal:
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera enligt följande: 1 - utmärkt och 5 - uselt

1
2
3
4
5
Har inte använt
Kuriren kom inom bestämd leveranstid
Kuriren var vänlig och hjälpsam
Kuriren har lämnat över alla nödvändiga dokument vid leveransen
Administrationspersonalen vid disken var artiga och hjälpsamma
Administratonspersonalen vid disken lämnade över alla nödvändiga dokument

Hur utvärderar du vårt spårningssystem?
Obligatoriskt svar

0/5

I hur stor grad är du enig med följande påståenden?
Obligatoriskt svar

Helt enig
Enig
Jag vet inte
Oenig
Helt oenig
Leveransen genomfördes enligt tidigare bestämda villkor
Varor kom fram i sin enhet och i gott skick
Omslaget och varan var oskadat

Har du någon gång använt vår reklamationsavdelnings tjänster?
Obligatoriskt svar

Var du nöjd med sättet din reklamation blev behandlad på?

Hoppa över detta ifall du inte har använt reklamationstjänster

Vänligen utvärdera hur nöjd du är med vår transport- och kurirtjänst överhuvudtaget:
Obligatoriskt svar

0/10

Skulle du rekommendera våra transport- och kurirtjänster till någon du känner?
Obligatoriskt svar

Finns det någonting du skulle vilja förändra gällande våra transport- och kurirtjänster? Vänligen beskriv nedan:

1500 tecken kvar