Utvärdering av Ålderdomshem

Utvärdering av Ålderdomshem

Popularitet: 64 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Utvärdering av Ålderdomshem

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Hur länge har du bott på äldreboendet?

 • Mindre än 1 år
 • Längre än 1 år
 • Längre än 3 år
 • Längre än 5 år
 • Längre än 10 år

2. Är du nöjd med faciliteter, miljön och utrustningen på ditt äldreboende?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

3. Vänligen utvärdera följande påståenden gällande äldreboendets personal:

Vänligen utvärdera enligt följande: 1 - utmärkt och 5 - uselt

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Receptionisterna är alltid snälla och hjälpsamma

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Skötare och underskötterskor är professionella och uppmärksamma

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Skötare och underskötterskor är alltid vänliga och känner patienternas behov

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Personalen gör alltid sitt bästa för att tillfredsställa mina individuella behov

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

4. I hur stor grad är du nöjd med kvalitén på ditt rum?

5. I hur stor grad är du enig med följande påståenden angående maten på ditt äldreboende?

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Maten är alltid färsk och av bra kvalité

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Maten är god och nyttig

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Maten ser god ut

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Utbudet av maträtter är alltid tillräckligt varierande

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Jag är mycket nöjd med maten

 • Instämmer helt
 • Instämmer till stor del
 • Varken eller
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

6. I hur stor grad är du nöjd med kvalitén av vården?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken eller
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

7. Skulle du säga att du tycker om det sociala och de fritidsaktiviteter som erbjuds samt att dessa är givande?

 • Ja

8. Känner du dig värdig och respekterad i ditt äldreboende?

 • Ja

9. Finns det någonting du skulle vilja förändra gällande äldreboendet och dess tjänster? Vänligen beskriv nedan:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?