Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Utvärdering av Ålderdomshem

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Hur länge har du bott på äldreboendet?
Obligatoriskt svar

Är du nöjd med faciliteter, miljön och utrustningen på ditt äldreboende?
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera följande påståenden gällande äldreboendets personal:
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera enligt följande: 1 - utmärkt och 5 - uselt

1
2
3
4
5
Receptionisterna är alltid snälla och hjälpsamma
Skötare och underskötterskor är professionella och uppmärksamma
Skötare och underskötterskor är alltid vänliga och känner patienternas behov
Personalen gör alltid sitt bästa för att tillfredsställa mina individuella behov

I hur stor grad är du nöjd med kvalitén på ditt rum?
Obligatoriskt svar

0/5

I hur stor grad är du enig med följande påståenden angående maten på ditt äldreboende?
Obligatoriskt svar

Instämmer helt
Instämmer till stor del
Varken eller
Instämmer inte
Instämmer inte alls
Maten är alltid färsk och av bra kvalité
Maten är god och nyttig
Maten ser god ut
Utbudet av maträtter är alltid tillräckligt varierande
Jag är mycket nöjd med maten

I hur stor grad är du nöjd med kvalitén av vården?
Obligatoriskt svar

Skulle du säga att du tycker om det sociala och de fritidsaktiviteter som erbjuds samt att dessa är givande?
Obligatoriskt svar

Känner du dig värdig och respekterad i ditt äldreboende?
Obligatoriskt svar

Finns det någonting du skulle vilja förändra gällande äldreboendet och dess tjänster? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar