Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Utvärdering av Anställdas Arbetsprestation

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Vad heter din anställde?
Obligatoriskt svar

250 tecken kvar

2 Hur hårt arbetar din anställde?
Obligatoriskt svar

3 Hur effektivt arbetar din anställde?
Obligatoriskt svar

4 Hur ofta uppfyller din anställde sina deadlines?
Obligatoriskt svar

5 Hur bra är din anställde på att samarbeta med sina kollegor?
Obligatoriskt svar

6 Hur bra går det för din anställde att dela ansvar för uppgifter med andra anställda?
Obligatoriskt svar

7 Hur fort går det för din anställd att följa upp förfrågningar?
Obligatoriskt svar

8 Hur väl kan din anställd hantera kritik av hans / hennes jobb?
Obligatoriskt svar

9 Hur fort går det för din anställd att anpassa sig till skiftande prioriteter?
Obligatoriskt svar

10 Hur stor kunskap har din anställd om företagets mål?
Obligatoriskt svar

11 Vad är det din anställd behöver för att öka sin arbetsprestation? Dela gärna dina idéer och förslag nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar