Utvärdering av Anställdas Arbetsprestation

Utvärdering av Anställdas Arbetsprestation

Popularitet: 43 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Utvärdering av Anställdas Arbetsprestation

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Vad heter din anställde?

500

2. Hur hårt arbetar din anställde?

 • Oerhört mycket hårt
 • Mycket hårt
 • Tillräckigt hårt
 • Inte så hårt
 • Inte alls hårt

3. Hur effektivt arbetar din anställde?

 • Oerhört effektivt
 • Ganska effektivt
 • Inte så effektivt
 • Inte alls effektivt

4. Hur ofta uppfyller din anställde sina deadlines?

 • Alltid
 • Oftast
 • I hälften av fall
 • Sällan
 • Aldrig

5. Hur bra är din anställde på att samarbeta med sina kollegor?

 • Oerhört bra
 • Ganska bra
 • Varken bra eller dålig
 • Ganska dålig
 • Oerhört dålig

6. Hur bra går det för din anställde att dela ansvar för uppgifter med andra anställda?

 • Mycket väl
 • Ganska väl
 • Varken väl eller dåligt
 • Ganska dåligt
 • Mycket dåligt

7. Hur fort går det för din anställd att följa upp förfrågningar?

 • Oerhört fort
 • Ganska fort
 • Varken fort eller långsamt
 • Ganska långsamt
 • Oerhört långsamt

8. Hur väl kan din anställd hantera kritik av hans / hennes jobb?

 • Oerhört väl
 • Ganska väl
 • Varken väl eller dåligt
 • Ganska dåligt
 • Oerhört dåligt

9. Hur fort går det för din anställd att anpassa sig till skiftande prioriteter?

 • Oerhört fort
 • Ganska fort
 • Varken fort eller långsamt
 • Ganska långsamt
 • Oerhört långsamt
 • Han / hon anpassar sig aldrig

10. Hur stor kunskap har din anställd om företagets mål?

 • Oerhört stor
 • Ganska stor
 • Varken stor eller liten
 • Ganska liten
 • Oerhört liten
 • Ingen

11. Vad är det din anställd behöver för att öka sin arbetsprestation? Dela gärna dina idéer och förslag nedan:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?