Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Utvärdering av en Ny Tjänst

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Vad tycker du bäst om vår nya tjänst?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

2 Vilka förändringar skulle hjälpa att förbättra vår nya tjänst?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

3 Vad tycker du mest om med liknande tjänster som erbjuds av konkurrenter?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

4 Vilka förändringar skulle kunna hjälpa att förbättra konkurrenters tjänster av samma slag?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

5 Ifall vår nya tjäns skulle vara tillgänglig redan idag, hur stor är chansen att du skulle använda den hellre än andra konkurrenta tjänster av samma klass?
Obligatoriskt svar

6 Ifall du inte skulle föredra att använda vår nya tjänst, vänligen ange varför:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

7 Finns det någonting som skulle kunna öka ditt intresse av vår nya tjänst? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

8 I hur stor grad är det viktigt för dig att du känner dig bekväm när du väljer bland likadana tjänster?
Obligatoriskt svar

9 Hur nöjd är du med din erfarenhet av att ha använt vår nya tjänst i allmänhet?
Obligatoriskt svar

10 Ifall vår nya tjänst skulle vara tillgänglig på marknaden redan idag skulle du rekommendera den till någon du känner?
Obligatoriskt svar