Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Utvärdering av Kundtjänst

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Hur länge var du tvungen att vänta för att få kontakt med vår kundtjänst?
Obligatoriskt svar

2 Hur uppmärksamma och hjälpsamma var vår kundtjänstpersonal när du pratade med dem?
Obligatoriskt svar

3 Hur aktiva var vår kundtjänstpersonal med att försöka lösa ditt problem?
Obligatoriskt svar

4 Hur snabbt gick det för vår kundtjänstpersonal med att lösa ditt problem?
Obligatoriskt svar

5 Hur kunniga och kompetenta var vår kundtjänstpersonal?
Obligatoriskt svar

6 Hur förståelig var den information du fick?
Obligatoriskt svar

7 Hur många av dina frågor har du fått svar på?
Obligatoriskt svar

8 Var vår kundtjäns till nytta för dig?
Obligatoriskt svar

9 Var din upplevelse med vår kundtjänst bättre eller sämre än du hade förväntat?
Obligatoriskt svar